Gunilla Andersson (S)

Gunilla Andersson (S)

Status saknas

Parti Socialdemokraterna
Titel barnomsorgsassistent
Född år 1955

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-29

    • Arbetsmarknadsutskottet

    • Suppleant 1989-05-12 – 1991-09-29
    • Lagutskottet

    • Suppleant 1989-05-12 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

Motion 1990/91:Ub178 av Gunilla Andersson och Eivor Husing (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub178 av Gunilla Andersson och Eivor Husing s med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. I propositionen föreslås en flexibel skolstart fr.o.m. 6 år. Förslaget innebär att barnets vårdnadshavare får bestämma om barnet ska börja skolan vid 6 års ålder. Kommunerna får en


Utskottsberedning: -1990/91:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

Motion 1990/91:Kr18 av Gunilla Andersson (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Kr18 av Gunilla Andersson s med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Stiftelsen Svenska Filminstitutet SFI skall förutom att främja värdefull svensk filmproduktion, enligt film- och videoavtalets 1 bland annat ha till ändamålatt främja spridning och visning av värdefull filmatt öka


Utskottsberedning: -1990/91:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T64 av Magnus Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T64 av Magnus Persson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N36 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det behov av investeringar i


Utskottsberedning: ---1990/91:TU24 1990/91:TU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.