Gunhild Bolander (C)

Gunhild Bolander (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel Ombudsman
Född år 1932

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1989-02-24 – 1991-09-29
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1981. Rdl 1982- Suppleant i Socialutskottet 80/81-81/82, Utbildningsutskottet 80/81-81/82, Socialförsäkringsutskottet 82/83-83/84 och 85/86-87/88 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 84/85 och Försvarsutskottet 85/86-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94. - Ersättare för kvittningsman 88/89-90/91, kvittningsman 91/92-93/94.
 • Bostadsort

  Romakloster
 • Utbildning

  Hemse folkhögskola 49-50. Lövsta lantbruksskola 50-51. Visby husmodersskola 51-52. Lanthusmor 52-68. Ombudsman för Gotlands läns centerpartidistrikt 68-81.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Försvarspolitiskt forum, ordförande 87-94, och riksförbundet Sveriges Lottakårer, ordförande i riksförbundet 92-95. - Sekreterare i IOGT-loge 47-52. - Ledamot av styrelsen för Centerns ombudsmannaförening, vice ordförande 72-82. - Ledamot av styrelsen för Gotlands distrikt av Centerns kvinnoförbund (CKF) 60-74, Atlingbo CKF-avdelning, ordförande 64-73, och Gotlands centerpartidistrikt, 2:e vice ordförande 86-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Gotlands län 77-82 och 89-94, byggnadsstyrelsen 86-93, försvarets rationaliseringsinstitut 89-91 och statens försvarshistoriska museer 94-97. Ledamot av krigsmaterielinspektionens rådgivande nämnd 86- och försvarets underrättelsenämnd. - Ledamot av rättshjälpskommittén 82-86, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88-89, beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 90-91, beredningen angående inriktningen av totalförsvaret 1992-97 91-92 och sjöverksamhetskommittén 94-96.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Gotlands kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av kommunstyrelsen 71-76. Ledamot av valberedningen 71-76 och omsorgsnämnden 71-92, vice ordförande 71-76, ordförande 76-92. - Ledamot av Atlingbo kyrkoråd 79-82. - Ledamot av Gotlands läns landsting 66-70. Ledamot av lasarettsdirektionen 66-70.
 • Föräldrar

  Hemmansägaren Karl Bernhard Johansson och Alvina Tyra Anna Maria Pettersson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

Motion 1993/94:T45 av Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:T45 av Gunhild Bolander c med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Begreppet trafikområde infördes för taxitrafiken i yrkestrafiklagstiftningen genom prop. 1979/80:142, som i sin tur byggde på betänkandet Taxi krav och utvecklingsmöjligheter DsK 1979:4Innebörden


Utskottsberedning: -1993/94:TU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo34 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskepolitiska frågor Det svenska fisket är att betrakta som en av de viktigaste basnäringarna i våra kust- och skärgårdsområden. Även om antalet yrkesfiskare under åren har minskat i antal utgör de tillsammans


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

ANT-undervisningen för lärare

Motion 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, c, m, v, s, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub620 av Gudrun Norberg m.fl. fp, m, c, kds, s, v ANT-undervisning för lärare CAN:s undersökningar under senare år bland elever i årskurs 9 visar att tonåringarna känner stort missnöje med den information de fått om ANT alkohol, narkotika, tobakElevernas konsumtion av alkohol, narkotika


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.