Gudrun Lindvall (MP)

Gudrun Lindvall (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel adjunkt
Född år 1948

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-10-08

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2001-10-23 – 2002-09-29
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-23
  • Ledamot 1998-10-13 – 2001-10-18
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2001-10-18 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2001-11-02 – 2002-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi45 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi45 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Regeringens vårproposition är ett misslyckande för de arbetslösa, för miljön och för de med små ekonomiska marginaler som på ett orättvist sätt drabbats av besparingar


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------1996/97:AU13 1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald

Motion 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo25 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald ett myrfjät i taget Inledning Miljöpartiet de gröna har i många sammanhang tagit upp hotet mot den biologiska mångfalden, såväl i motioner, interpellationer


Utskottsberedning: --------------1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996

Motion 1996/97:U12 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:U12 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996 I enlighet med riksdagsordningens 10 kap. 1 har regeringen lagt fram en skrivelse om verksamheten i EU under 1996. Skrivelsen redogör för EU:s och Sveriges agerande


Utskottsberedning: ------1996/97:NU8 1996/97:UU13 1996/97:UU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.