Grethe Lundblad (S)

Grethe Lundblad (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel socialinspektör
Född år 1925

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-11-26 – 1991-09-30
  • Ledig 1979-10-23 – 1979-11-25
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1979-10-22
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1988-10-18 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1969-91. Suppleant i 2:a Lagutskottet 69-70, Allmänna beredningsutskottet 69-70 och Utrikesutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Lagutskottet 71-73 och Jordbruksutskottet 74-90/91. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 70-78/79, Riksbanksfullmäktige 72-81/82 och Utrikesnämnden 88/89-90/91. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 79/80-90/91, vice ordförande 85/86-87/88, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85.
 • Bostadsort

  Helsingborg
 • Utbildning

  Realexamen i Danmark 42. Bank- och försäkringstjänsteman 42-45. Assistent vid Arbejdernes Oplysningsforbund i Köpenhamn 45-48. Viskadalens folkhögskola 47. Bokhållarexamen 48. Socionomexamen i Lund 51. Anställd vid Helsingborgs stads revisionskontor 51-53. Barnavårdsassistent 53-66, socialinspektör 67-70.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Södra Sveriges förening för specialpedagogik, vice ordförande 65-75, Svensk Ägghandel 74- och Svenska Handelsbanken 86-. Ledamot av direktionen för Allmänna barnhuset 75-. Ledamot av yrkesinspektionens förtroenderåd i 5:e distriktet 70-73. - Ledamot av styrelsen för Skånes distrikt av Sveriges socialdemokraktiska kvinnoförbund (SSKF) 67-83, Skånes distrikt av Socialdemokratiska arbetarpartiet 70-, ledamot av verkställande utskottet 70-, krets av SSKF, ordförande 71-. Ledamot av Socialdemokratiska arbetarepartiets partistyrelse 81-90.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för statens livsmedelsverk 72-93 och Sveriges Lantbruksuniversitet 83-93. Ledamot av nämnden för psykologiska undersökningar 72-75, statens jordbruksnämnds konsumentdelegation 74-82, lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 75-87 och Malmöhus läns lantbruksnämnd 86-88. FN-delegat 79, 82 och 85. - Ledamot av familjepolitiska kommittén 71-72, livförsäkringsskattekommittén 72-77, barnomsorgsgruppen 73-80, ordförande 73-80, socialutredningen 74-77, kommittén för de svenska förberedelserna inför FN:s vattenkonferens 77-78, kommittén om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbruket 79-82, utredningen om utformningen av en livsmedelspolitik 82-83, 1983 års livsmedelskommitté 83-85 och verksledningskommittén 83-85. Expert i statistikutredningen 81-84.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Helsingborgs stadsfullmäktige 63-70. Ledamot av skolstyrelsen 58-73 och trafikstyrelsen 92-94. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 67-79. Ledamot av förvaltningsutskottet 73.
 • Föräldrar

  Smeden Johan Hansen och kabelarbeterskan Thyra Eriksen

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

Motion 1990/91:T87 av Jan Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T87 av Jan Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Frågan om fasta förbindelser över Öresund har diskuterats under lång tid och utretts många gånger. I regeringens proposition 1990/91:158 föreslås att


Utskottsberedning: -1990/91:TU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

Motion 1990/91:T85 av Grethe Lundblad (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T85 av Grethe Lundblad s med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Svenska regeringen har ingått ett avtal med danska regeringen att en fast järnvägs- och vägförbindelse skall byggas mellan Köpenhamn och Malmö och föreslår


Utskottsberedning: -1990/91:TU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Utbildning i Helsingborg av förskollärare

Motion 1990/91:Ub607 av Jan Andersson och Grethe Lundblad (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub607 av Jan Andersson och Grethe Lundblad s Utbildning i Helsingborg av förskollärare Socialstyrelsen har nyligen överlämnat en rapport till UHÄ som visar att bristen på högskoleutbildad personal inom barnomsorgen befaras bli stor under 1990-talet. Skillnaden mellan den beräknade tillgången


Utskottsberedning: -1990/91:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.