Gösta Bohman (M)

Gösta Bohman (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel jur.kand.
Född år 1911

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1990-04-20 – 1991-09-30
  • Ledig 1990-03-19 – 1990-04-19
  • Ordinarie 1987-06-02 – 1990-03-18
  • Ledig 1987-04-27 – 1987-06-01
  • Ordinarie 1986-06-08 – 1987-04-26
  • Ledig 1986-04-28 – 1986-06-07
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1986-04-27

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1958-91. Ekonomimin. 1976-78, 1979-81. Suppleant i Statsutskottet 58B-64, Bankoutskottet 59-64, Utrikesutskottet 69-70, 74-75/76, 78/79 och 81/82, Finansutskottet 71-72 och Näringsutskottet 71-72. Ledamot av Statsutskottet 65-70, ordförande 65-70, samt Utrikesutskottet 66-68 och 71-73. Suppleant i Europarådets svenska delegation 63-65, Nordiska rådets svenska delegation 71-72 och Krigsdelegationen 81/82. Ledamot av Talmanskonferensen 65-70, Europarådets svenska delegation 65-76/77 och 78/79-79/80, Krigsdelegationen 65-75/76 samt Utrikesnämnden 71-75/76, 78/79 och 80/81-81/82. Valman vid fullmäktigevalen 60 och 63-69. - Ledamot av h/m-gruppens förtroenderåd 64-81/82, ordförande 71-81/82, vice ordförande i RD-gruppen 66-70, ordförande i AK-gruppen 66-68 och FK-gruppen 70, ordförande i RD-gruppen 71-80/81, gruppledare 78/79. - Ledamot av styrelsen för Europarörelsens riksdagsgrupp 69-70.
 • Bostadsort

  Stockholm
 • Utbildning

  Studentexamen 30. Reservofficersexamen 32, kapten i artilleriets reserv 43. Juris kandidat vid Stockholms högskola 36. Tingstjänstgöring i Södra Roslags domsaga 36-39. Direktörsassistent i Stockholms byggmästareförening 39-42. Tillförordnad borgarrådssekreterare i Stockholm 42. Sekreterare vid Stockholms handelskammare 42-48, vice VD 48-70. Partiordförande i Moderata samlingspartiet 70-81. Statsråd och chef för finansdepartementet 8.10-24.11.1976 samt ekonomidepartementet 25.11.1976-18.10.1978 och 12.10.1979-5.5.1981.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundssekreterare vid Stockholms stads och läns köpmannaförbund 43-59. Ombudsman i Stockholms trävaruhandelsförening 44-59 och Sveriges trävaruagentförening 48-60. Verkställande ledamot av kommittén Stockholm 700 år 52-53. VD i AB Stockholmspropaganda 53-68. Led av styrelsen för AB Stockholmsbyggen 47-63, AB Svenska Bostäder 51-53, Tegelbrukens centralförbund, ordf 52-62, Svenska turisttrafikförbundet 53-62, AB Hyreshus i Stockholm 54-63, AB Strada 55-62, Näringslivets byggnadsdelegation 56-70, Turisttrafikföreningen för Stockholms stad och Stockholms län 58-60, Stockholms trävaruhandelsförening, ordförande 59-76, Svenska turistföreningen 61-72, AB Näringslivets planinstitut 64-70 och AB Stockholmspropaganda, ordförande 68-71. Ordförande i Svenska organisationskonsulters förenings beredningsutskott 55-65. - Ledamot av styrelsen för Svenska pistolskytteförbundet 44-46. - Ledamot av styrelsen för Svenska arméns och flygvapnets reservofficersförbund 36-52 och Reservofficerssällskapet i Stockholm, ordförande 54-57. - Ledamot av styrelsen för Stockholmshögerns förbund, ordförande 61-63. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-81, 1:e vice ordförande 65-70, ordförande 70-81.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Svenska Unescorådet 58-62, riksrevisionsverket 63-74, postverket 65-70 och rikspolisstyrelsen 85-92. - Ledamot av 1960 års försvarskommitté 60, 1962 års försvarskommitté 61-63 och förvaltningsdomstolskommittén 62-67. Ensamutredare i 1964 års fortifikationsutredning 64-65. Ledamot av 1965 års försvarsutredning 65-67, budgetutredningen 69-70 och energirådet 73-74. Sakkunnig i näringsrättsutredningen 52-57.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Stockholms fastighetsnämnd 51-61. Ledamot av saneringsdelegationen 56-59. - Ledamot av direktionen för Stockholmstraktens regionplaneförbund 51-59.
 • Litteratur

  Politiska debattinlägg och betraktelser, bl a Inrikes utrikespolitik. Det handlar om Vietnam (1970), Tankar om mitt Sverige (1974), Tankar och tal. Anföranden och essayer i urval 1975-1979 (1979), Så var det. Gösta Bohman berättar (1983) och I lä av en sjöbod (1985). Sagan om Gunnel. I Alzheimers skugga (1:a uppl 1990).
 • Föräldrar

  Disponenten Ernst Conrad Bohman och Hulda Berta Viktoria Gabrielsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

om en levande skärgård, m. m.

Motion 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. m om en levande skärgård, m. m. Stockholms skärgård omfattar 25 000 öar, holmar och skär. Stockholms skärgård och dess unika natur torde ha få motsvarigheter utanför Norden. Våra skärgårdar har fått


Utskottsberedning: --1988/89:JoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Jo872 av Alf Wennerfors m. fl. (m) (pdf, 182 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.