Göran Magnusson (S)

Göran Magnusson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Västmanlands län
Titel f.d. kommunalråd
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-10-01 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1982-10-21 – 1982-11-21
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1984-10-03 – 1985-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Förste vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1986-10-07 – 1994-10-02
  • Suppleant 1984-10-02 – 1986-10-07
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Andre vice ordförande 2003-02-18 – 2003-11-20
  • Vice ordförande 2002-04-18 – 2002-06-04
  • Vice ordförande 2001-10-16 – 2001-12-06
  • Deputerad 2001-03-27 – 2001-04-26
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2000-10-09 – 2002-10-08
  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-08
  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Europarådets svenska delegation

  • Ordförande 2003-01-01 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-12-02 – 2002-12-31
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-12-01
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2001-03-22 – 2006-10-02
  • Suppleant 2000-07-01 – 2001-03-21
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1984. Rdl 1985- Suppleant i Utrikesutskottet 82/83, Försvarsutskottet 82/83, Justitieutskottet 84/85-85/86, Näringsutskottet 85/86-93/94 och Finansutskottet 94/95-. Ledamot av Justitieutskottet 86/87-. Suppleant i Riksdagens revisorer 94/95-, EU-nämnden 94/95-. Ledamot av Europarådets svenska delegation 94/95-.
 • Bostadsort

  Köping
 • Utbildning

  Realexamen. Folkhögskola. Journalist vid tidningen Folket 60-62. Redaktör för Unga Tankar 63-65. Organisationssekreterare för Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund 65-67. Ombudsman för Västmanlands läns SAP-distrikt 67 och HSB i Södra Västmanland 67-72. Kommunalråd i Köping 73-85.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för HSB i Södra Västmanland 80-- och Köping--Arboga sparbank. -- Led av styrelsen för Ungdomens nykterhetsförbund, ordf 70--71, IOGT-NTO 70--73 och 85-- samt Nykterhetsrörelsens landsförbund, ordf 87--91. Led av fördelningsnämnden för statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer, ordf. -- Led av styrelsen för Köpings arbetarekommun, ordf 67--77, vice ordf 77--87, och Västmanlands läns SAP-distrikt.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Länsskolnämnden i Västmanlands län, ordförande 83-87, Alkohol- och narkotikapolitiska rådet 88-92, Samlingslokaldelegation 88-97 samt Offentliga sektorns särskilda nämnd (SHA-nämnden) 99-, ordförande 99-. Ledamot av styrelsen för Domstolsverket 89-94, Kriminalvårdsstyrelsen 94-95, Rikspolisstyrelsen 97-98, Polisstyrelsen i Västmanlands län 99-, ordförande 99-. - Ledamot av bostadssociala delegationen 75-79, domstolsutredningen 89-92, straffsystemkommittén 92-, barnpornografiutredningen 95-97, 1995 års domstolskommitté 95-, kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-, kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. 98-00, 1998 års sexualbrottskommitté 98 och 1999 års författningsutredning 99-02.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Köpings stadsfullmäktige 67--70. Led av drätselkammaren 68--70. Led av ungdomsstyrelsen 67--70, vice ordf 67--70. -- Led av Köpings kommunfullmäktige 71--. Led av kommunstyrelsen 71--85, vice ordf 73--82, ordf 83--85, samt dess AU 71--85, vice ordf 73--83. Led av valberedningen 71--73, centrala byggnadskommittén 71--82, vice ordf 74--82, fritidsnämnden 71--73, skolstyrelsen, ordf 73--82, sociala centralnämnden, ordf 73--82, kulturnämnden och dess AU 74--76, hamnstyrelsen 74--76, interkommunala kommittén 74--85 och dess AU 83--85 samt byggnadsnämnden 83--85. Led av styrelsen för HSB:s bostadsrättsföreningar 77--80, Kungsörs Grus AB 83--, Mälarterminalen AB, ordf 84--, Holotech 85--90 och KD-teknik 85--.
 • Litteratur

  EG och alkoholen (1989, tills med andra).
 • Föräldrar

  Kärnmakaren Karl Einar Magnusson och Anna Kristina (Anna-Stina) Stridh

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Avgiftssystemet i kollektivtrafiken

Motion 2005/06:T532 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftssystemet i kollektivtrafiken. Motivering Östra Mellansverige är en sammanhållen region med stark tillväxt. En tredjedel av Sveriges befolkning bor här, ca 3 miljoner. Här finns 25 högskolor med cirka 100 000


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T532 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 39 kB) Motion 2005/06:T532 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (pdf, 129 kB)

Tågsträckan Tomteboda–Kallhäll

Motion 2005/06:T531 av Mariann Ytterberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt planering av tågsträckan TomtebodaKallhäll. Motivering Banverket har alldeles nyligen gjort en förstudie som gäller Mälarbanan och sträckan TomtebodaKallhäll. Av förstudien framgår att det, på Mälarbanan


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T531 av Mariann Ytterberg m.fl. (s) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:T531 av Mariann Ytterberg m.fl. (s) (pdf, 133 kB)

Tre vägobjekt i Västmanland

Motion 2005/06:T530 av Paavo Vallius m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av byggstarter för tre vägobjekt i Västmanland. Motivering I den nationella vägplan som regeringen fastställde 2004-02-19 prioriterade regeringen upp samtliga nedanstående tre vägprojekt genom Västmanlands


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T530 av Paavo Vallius m.fl. (s) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:T530 av Paavo Vallius m.fl. (s) (pdf, 164 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.