Göran Åstrand (M)

Göran Åstrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1931

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1988-04-05 – 1988-06-10
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-04-08 – 1988-05-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-04-08 – 1988-06-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

Motion 1992/93:So41 av Göran Åstrand och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1992/93:So41 av Göran Åstrand och Göran Lindblad m med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. Lagen om husläkare är en rättighetslagstiftning som syftar till att stärka patienternas ställning i sjukvården där valfriheten för den enskilda individen är den viktigaste ingrediensen. Lagens


Utskottsberedning: -1992/93:SoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kulturstödets användning

Motion 1992/93:Kr241 av Göran Åstrand och Hugo Hegeland (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr241 av Göran Åstrand och Hugo Hegeland m Kulturstödets användning Stöd kulturen inte dess byråkrati Kulturen engagerar ett stort antal människor och uppvisar en spännande och vital bredd. Kulturen är en källa till upplevelser och glädje, den ger oss nya dimensioner och berikar våra


Utskottsberedning: -1992/93:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Registrering av bostadsrätter

Motion 1992/93:Bo406 av Göran Åstrand (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo406 av Göran Åstrand m Registrering av bostadsrätter Bostadsrätten som boendeform har ökat avsevärt under senare år och omfattar i dag till stor del även småhus villor och radhusTotalt finns det i Sverige ca 13 000 bostadsrättsföreningar med ca 600 000 bostadsrättslägenheter. Gällande


Utskottsberedning: -1992/93:BoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.