Göran Åstrand (M)

Göran Åstrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1931

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1988-04-05 – 1988-06-10
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-04-08 – 1988-05-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-04-08 – 1988-06-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Inledning I del II av årets kompletteringsproposition framlägger regeringen på basis av kommunalekonomiska kommitténs


Utskottsberedning: ---1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sedan mer än tio år förekommer i Stockholms län en inomregional skatteutjämning administrerad genom landstinget och finansierad


Utskottsberedning: -1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag

Motion 1991/92:K19 av Göran Åstrand och Bertil Danielsson (m)

Motion till riksdagen 1991/92:K19 av Göran Åstrand och Bertil Danielsson m med anledning av prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag När regeringen nu presenterar den nya kyrkolagen innebär det att kyrkohistoria skrivs eftersom därmed de sista resterna av 1686 års kyrkolag utmönstras ur lagstiftningen. Det är värdefullt och önskvärt


Utskottsberedning: -1991/92:KU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.