Göran Åstrand (M)

Göran Åstrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Född år 1931

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1988-04-05 – 1988-06-10
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-04-08 – 1988-05-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-04-08 – 1988-06-10
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Upprustningen av Nääs slott

Motion 1992/93:Bo212 av Göran Åstrand (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo212 av Göran Åstrand m Upprustningen av Nääs slott I svenskt kulturliv intar Nääs slott en ytterst värdefull och närmast unik plats. Det gamla och kulturhistoriskt intressanta slottet fick sin särskilda plats och sin särprägel när Nääs på 1870-talet blev slöjdlärarseminarium och successivt


Utskottsberedning: -1992/93:BoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Stockholms situation och framtida utveckling

Motion 1992/93:A444 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:A444 av Mikael Odenberg m.fl. m Stockholms situation och framtida utveckling Sverige och Stockholm upplever för närvarande en ekonomisk nedgång som saknar motsvarighet under efterkrigstiden. Stockholm som Sveriges huvudstad, och i viktiga avseenden dess motor, har kommit att drabbas


Utskottsberedning: ---------------1992/93:AU13 1992/93:AU18 1992/93:FiU29 1992/93:JuU21 1992/93:JuU36 1992/93:SkU33 1992/93:SoU17 1992/93:TU19 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU22
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Inledning I del II av årets kompletteringsproposition framlägger regeringen på basis av kommunalekonomiska kommitténs


Utskottsberedning: ---1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.