Sonja Fransson (S)

Sonja Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel arbetsvägledare
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-07-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-07-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-07-31
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-07-31
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2004-04-14 – 2006-07-31
  • Suppleant 2002-12-19 – 2004-04-13
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 28 november 2002 Frågestund
Interpellationsdebatt 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s) 3 april 2001 funktionshindrade i öststatsländerna
Interpellationsdebatt 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m) 9 mars 2001 demokratiska principer

med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn skall erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever till en


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m.

Motion 1998/99:Bo3 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo3 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. I föreliggande byggproposition föreslås lagändringar som möjliggör tillämpning av EG:s rekommendationer för att öka säkerhet, hälsa och komfort i vissa hissar. Dessa rekommendationer innehåller många åtgärder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar

Motion 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Utredning om Räddningsverkets och Försvarsmaktens sammantagna resurser vad avser resurser vid kriser och miljökatastrofer Under det kalla krigets dagar var invasionshotet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se