Sonja Fransson (S)

Sonja Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel arbetsvägledare
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-07-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-07-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-07-31
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-07-31
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2004-04-14 – 2006-07-31
  • Suppleant 2002-12-19 – 2004-04-13
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 28 november 2002 Frågestund
Interpellationsdebatt 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s) 3 april 2001 funktionshindrade i öststatsländerna
Interpellationsdebatt 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m) 9 mars 2001 demokratiska principer

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T69 av Sonja Fransson och Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T69 av Sonja Fransson och Hans Karlsson s med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Propositionen innehåller förslag till lag om färdtjänst. Denna lag skall ersätta bestämmelserna i socialtjänstlagen. Riksdagens beslut om ekonomiska satsningar för att göra fordon


Utskottsberedning: -1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

Motion 1996/97:T57 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T57 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen 1993:597 m.m. Handikapputredningen SOU1992:52 föreslog, vilket också påpekas i propositionen, att samhällets olika sektorer skulle ansvara för respektive kostnader. Detta utgjorde utredningens förslag till


Utskottsberedning: -1996/97:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

Motion 1996/97:So42 av Sonja Fransson och Torgny Danielsson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:So42 av Sonja Fransson och Torgny Danielsson s med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen I propositionen under rubriken Stödet till anhöriga föreslår regeringen riksdagen att besluta: Socialtjänsten bör genom stöd och avlösning underlätta för närstående som vårdar


Utskottsberedning: --1996/97:SoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se