Sonja Fransson (S)

Sonja Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel arbetsvägledare
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-07-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-07-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-07-31
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-07-31
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2004-04-14 – 2006-07-31
  • Suppleant 2002-12-19 – 2004-04-13
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 28 november 2002 Frågestund
Interpellationsdebatt 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s) 3 april 2001 funktionshindrade i öststatsländerna
Interpellationsdebatt 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m) 9 mars 2001 demokratiska principer

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans Karlsson s med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. I propositionen hänvisas till en rapport från Riksförsäkringsverket RFV ANSER, 1995:14 där man redogör för effekter av sjuklöneperioden. Flera arbetsgivare och arbetstagarorganisationer


Utskottsberedning: --1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

Motion 1995/96:So16 av Sonja Fransson och Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1995/96:So16 av Sonja Fransson och Lisbeth Staaf-Igelström s med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå bättre kontroll av kostnadsutvecklingen för den statliga assistansersättningen. Huvuddelen av förslagen


Utskottsberedning: --1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag

Motion 1995/96:A10 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:A10 av Johnny Ahlqvist m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag Särskilda åtgärder för äldre på arbetsmarknaden Äldre arbetslösa Äldre personer som har kort tid kvar till ålderspensioneringen har i dagsläget stora svårigheter att få ett nytt arbete om de


Utskottsberedning: -1995/96:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se