Sonja Fransson (S)

Sonja Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel arbetsvägledare
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-07-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-07-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-07-31
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-07-31
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2004-04-14 – 2006-07-31
  • Suppleant 2002-12-19 – 2004-04-13
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s) 3 april 2001 funktionshindrade i öststatsländerna
Interpellationsdebatt 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m) 9 mars 2001 demokratiska principer

med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet

Motion 1994/95:Ub59 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub59 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång en försöksverksamhet I dagens samhälle önskar vi att föräldrar skall vara delaktiga och engagerade i sina barns skolgång. Vi önskar att föräldrarna skall ha inflytande


Utskottsberedning: -1995/96:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Läkarutbildningen i Göteborg

Motion 1994/95:Ub727 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub727 av Marianne Carlström m.fl. s Läkarutbildningen i Göteborg Medicinsk utbildning och forskning är av naturliga skäl avgörande för sjukvårdens kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Men lika betydelsefulla, särskilt i ett längre perspektiv, är förutsättningarna för den biomedicinska


Utskottsberedning: -1994/95:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Riksgymnasierna för Rh-anpassad utbildning

Motion 1994/95:Ub381 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub381 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg s Riksgymnasierna för Rh-anpassad utbildning Rörelsehindrade elever med stora behov av samordnade resurser i form av personal med speciell kompetens vad gäller utbildning och habilitering har rätt att få sin gymnasieutbildning vid någon av riksgymnasierna


Utskottsberedning: -1994/95:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se