Sonja Fransson (S)

Sonja Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel arbetsvägledare
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-07-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-07-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-07-31
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-07-31
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2004-04-14 – 2006-07-31
  • Suppleant 2002-12-19 – 2004-04-13
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 28 november 2002 Frågestund
Interpellationsdebatt 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s) 3 april 2001 funktionshindrade i öststatsländerna
Interpellationsdebatt 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m) 9 mars 2001 demokratiska principer

Arbetslivsundervisning i grund- och gymnasieskolan

Motion 1994/95:Ub354 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub354 av Marie Granlund m.fl. s Arbetslivsundervisning i grund- och gymnasieskolan Ett av de stora problemen med Lgr 80 har varit svårigheten att förverkliga ambitionerna med arbetslivsundervisningen. Det har också varit svårt att förverkliga intentionerna med den arbetsplatsförlagda


Utskottsberedning: -1995/96:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Kooperativ omsorgsverksamhet

Motion 1994/95:So289 av Sonja Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:So289 av Sonja Fransson m.fl. s Kooperativ omsorgsverksamhet Från första januari 1995 höjs arbetsgivaravgifterna med en och en halv procentenhet. Vid beslutet undantogs kommunerna och landstingen från höjningen med motivet att ej belasta vård och omsorg. Till denna kategori hör landets


Utskottsberedning: -1994/95:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Föräldrar till döva- och hörselskadade barn

Motion 1994/95:Sf247 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf247 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg s Föräldrar till döva och hörselskadade barn Att barn har en hörselskada eller är döva upptäcks vid ett till två års ålder. Föräldrarna får veta att barnet aldrig kommer att höra normalt och att barnets tal och språkutveckling blir avsevärt


Utskottsberedning: -1994/95:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se