Ingegerd Troedsson (-)

Ingegerd Troedsson (M)

Född år 1929
Avliden den 3 november 2012

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1974-1994. Statsråd 1976-78. Förste vice talman 1979-91. Talman 1991-1994 Suppleant i Skatteutskottet 74-75/76, 78/79, 85/86-86/87 och 88/89-90/91, Socialutskottet 74-75/76, 78/79 och 88/89-90/91 samt Socialförsäkringsutskottet 85/86-86/87. Ledamot av Skatteutskottet 79/80-84/85 och 87/88. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-81/82 och Utrikesnämnden 81/82. Ledamot av Riksdagens revisorer 79/80-81/82, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Krigsdelegationen 79/80-93/94, ordförande 91/92-93/94, Riksbanksfullmäktige 82/83-84/85 Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94, och Utrikesnämnden 91/92-93/94. 1:e vice talman 79/80-90/91, talman 91/92-93/94. Ordförande i riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91, 3:e vice ordförande 81/82-84/85, 2:e vice ordförande 85/86-90/91.
 • Bostadsort

  Grillby
 • Utbildning

  Studentexamen 47. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51, politices magister 52. Statsråd vid socialdepartementet 8.10.1976-18.10.1978.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Industri AB Euroc 79-91, AB Skandinaviska Elverk 80-86, Vegete-bolagen 81-86, Svenska Dagbladets stiftelse 81-94, Confidencen 85-91, Konung Gustaf V:s jubileumsfond 87-, ordförande 94-, WASA Liv 87-91 och Stiftelsen Sveriges Nationaldag, ordförande 91-94. Vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Bankens samhällsekonomiska råd 80-87. - Ledamot av styrelsen för Högerns kvinnoförening i Norra Trögd, ordförande 62-91, Högerns/Moderata samlingspartiets länsförbund i Uppsala län, vice ordförande 68, Högerns/Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, vice ordförande 69-75, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund i Uppsala län, ordförande 72-77. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-75 och 78-91, 2:e vice ordförande 86-91.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk 74-76 och riksskatteverket 79-88. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 88-91. Nämndeman i länsrätt och länsskatterätt 71-77. - Ledamot av socialutredningen 68-76, familjeekonomiska kommittén 79-83, bostadsbidragskommittén 79-82, kommittén om underskottsavdrag 80-83, 1983 års folkbokföringskommitté 83-88, utredningen om differentierad mervärdesskatt 83, pensionsberedningen 85-90 och kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91. Sakkunnig i 1976 års skatteutjämningsutredning 76. Expert i kvinnoprästutredningen 79-81. Ersättare för expert i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-75.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Norra Trögds kommunfullmäktige 59-70. Ledamot av pensionsnämnden 60-63, skolstyrelsen 61-70 och försäkringsnämnden 62-65. - Ledamot av Enköpings kommunfullmäktige 71-76. Ledamot av sociala centralnämnden 71-76, vice ordförande 71-73, och valberedningen 73-76, ordförande 73. - Ledamot av direktionen för Kungsgärdets sjukhus, Uppsala, vice ordförande och ordförande 66-73.
 • Litteratur

  Om politiska frågor, bl a Hög tid för ny familjepolitik. Tre debattinlägg (1962, tillsammans med G Hillerdal och N G Hansson), Aktiv vårdpolitik (1966), Mina fantastiska anmödrar (1996), Från Mats i Nor fram till i dag (1998).
 • Föräldrar

  Översten Emil Cederlöf och Gerd Wibom

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som inte kunnat


Utskottsberedning: ----1990/91:SoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringspropositionen Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer för en omfattande


Utskottsberedning: -----1990/91:SoU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta


Utskottsberedning: -1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.