Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

Finansminister

Parti Moderaterna
Valkrets Örebro län, plats 234
Titel Ekon.lic.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2014-10-04 – 2022-10-18
  • Ledig 2013-09-17 – 2014-10-03
  • Ordinarie 2006-10-02 – 2013-09-16
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Vice ordförande 2014-12-16 – 2017-10-10
  • Ledamot 2014-12-15 – 2014-12-16
  • Ordförande 2012-06-19 – 2013-09-17
  • Ledamot 2012-06-19 – 2012-06-19
  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Ordförande 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-04
  • Vice ordförande 2019-02-28 – 2022-09-26
  • Ordförande 2018-10-02 – 2019-02-28
  • Ledamot 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Vice ordförande 2017-10-12 – 2018-09-24
  • Ledamot 2017-10-10 – 2017-10-11
  • Ledamot 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Suppleant 2009-10-22 – 2010-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Vice ordförande 2014-10-07 – 2014-12-15
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2019-02-14 – 2022-10-04
  • Ledamot 2010-10-12 – 2012-06-12
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2020-02-12 – 2020-10-31
  • Ledamot 2014-11-01 – 2018-10-31
  • Vice ordförande 2012-11-01 – 2013-09-17
  • Ledamot 2012-11-01 – 2012-11-01
  • Personlig suppleant 2010-10-26 – 2012-10-31
  • Riksrevisionens styrelse

  • Ledamot 2009-11-02 – 2010-12-31
  • Riksrevisionens parlamentariska råd

  • Ledamot 2011-01-01 – 2012-08-22
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-15
  • Ledamot 2013-01-22 – 2022-10-09
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2021-02-04 – 2022-10-02
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2018-10-02 – 2022-10-02
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsminister 2013-09-17 – 2014-10-03
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-10, ordförande 12-13, vice ordförande 14-. Ledamot finansutskottet 10-12, vice ordförande 17-18 och 19- och ordförande 18-19. Ledamot EU-nämnden 10-12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06-10, finansutskottet 09-10 och EU-nämnden 19-. Ledamot krigsdelegationen 13-. Suppleant Utrikesnämnden 18-. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09-10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11-12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-12, vice ordförande 12-13, ledamot 12 och 14-18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917-141003.
 • Föräldrar

  Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98-00. Kommunfullmäktig, Örebro 02-06. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

Höjning av arbetsgivaravgifter

Svar på skriftlig fråga 2022/23:481 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01173 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:481 av Niels Paarup-Petersen C Höjning av arbetsgivaravgifter Niels Paarup-Petersen har frågat mig om jag kommer att agera för att leva upp till regeringens vallöften om att inte höja skatter och samtidigt säkra att kostnaden för

Svarsdatum: 2023-03-29 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:481 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) (docx, 67 kB)

Gallringstiden i personadressregistret

Svar på skriftlig fråga 2022/23:480 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01172 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:480 av Peder Björk S Gallringstiden i personadressregistret Peder Björk har frågat mig om jag avser att ta initiativ till förändringar av gallringstiden i SPAR för att underlätta och göra vardagen enklare för utlandssvenskar. En folkbokförd

Svarsdatum: 2023-03-29 Frågeställare: Peder Björk (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:480 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) (docx, 68 kB)

Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

Svar på skriftlig fråga 2022/23:463 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01082 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:463 av Niklas Karlsson S Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg Niklas Karlsson har frågat mig på vilket sätt frågan om nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg bereds i Regeringskansliet och hur jag avser

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Niklas Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:463 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) (docx, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.