Filip Fridolfsson (M)

Filip Fridolfsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fabrikör
Född år 1923

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-08 – 1981-05-05
  • Ersättare 1979-11-05 – 1980-10-06
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 1993-10-28 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1979-82. Rdl 1965-70, 1972-79, 1982- Suppl i 1:a Lagutskottet 65-70, Näringsutskottet 72-73, Finansutskottet 73, Utrikesutskottet 79/80-80/81, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-80/81, Trafikutskottet 81/82 och Lagutskottet 88/89-90/91. Led av Socialförsäkringsutskottet 74-75/76, Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Trafikutskottet 81/82 Finansutskottet 82/83-90/91 och Skatteutskottet 91/92-93/94. Suppl i Nordiska rådets svenska delegation 83/84-93/94.
 • Bostadsort

  Vällingby
 • Utbildning

  Disponent och delägare i AB Fridolf Karlssons industrier 48-89. Handelsutbildning vid Bar-Lock-institutet 49-50.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av besvärsnämnden för rättshjälpen 74-78. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-82 och skattemyndigheten i Stockholms län 87-95, vice ordförande 87-95. Nämndeman vid Stockholms rådhusrätt 1950-60-talen. - Ledamot av utredningen om företagareföreningarna 75-77 och företagsobeståndskommittén 77-81.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Hässelby kyrkofullmäktige 60-talet. Led av kyrkorådet. - Led av lokalstyrelsen för Stockholms läns nordvästra förvaltningsområde 71-73.
 • Föräldrar

  Direktören August Fridolf Emanuel Karlsson och Sofia Gustava Nilsson
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-82. - Led av styrelsen för Hässelby högerförening/moderata förening 62-66 och Moderata samlingspartiets stockholmsförbund 92-95. Ordf i Moderata samlingspartiets stockholmsförbunds företagarråd 81-85. Led av Moderata samlingspartiets kyrkopolitiska råd 85-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ökat bundet u-landsbistånd

Motion 1992/93:U202 av Hugo Hegeland och Filip Fridolfsson (m)

Motion till riksdagen 1992/93:U202 av Hugo Hegeland och Filip Fridolfsson m Ökat bundet u-landsbistånd I regeringens proposition l993/94:l00 Bilaga 4 föreslås att det samlade biståndet för budgetåret l993/94 skall uppgå till l2 960 miljoner kronor. De multilatera bidragen föreslås uppgå till 3 l48 miljoner kronor.


Utskottsberedning: -1992/93:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Parkering i trevägskorsning

Motion 1992/93:T417 av Filip Fridolfsson (m)

Motion till riksdagen 1992/93:T417 av Filip Fridolfsson m Parkering i trevägskorsning Begreppet korsninganvänds när två vägar korsar varandra och vid en korsning finns speciella parkeringsföreskrifter. Definitionsmässigt anses en väg som slutar mot en annan väg, utan att fortsätta på den genomgående vägens andra


Utskottsberedning: -1992/93:TU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan

Motion 1992/93:So412 av Ulla Tillander m.fl. (c, fp, m, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So412 av Ulla Tillander c, m, fp, kds, nyd Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan Även om antalet aborter har sjunkit de båda senaste åren med omkring 5 med den största minskningen bland tonåringarna, är antalet aborter fortfarande långt över 30 000 och takten


Utskottsberedning: ---1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.