Ewy Möller (-)

Ewy Möller (M)

Född år 1927
Avliden den 23 januari 1991

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-01-23

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1981-10-06 – 1991-01-23
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-01-23

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppl i Skatteutskottet 79/80-80/81 och 82/83-90/91, Civilutskottet 79/80-80/81, Kulturutskottet 81/82, Försvarsutskottet 81/82, Socialutskottet 82/83-84/85 och Lagutskottet 85/86-87/88. Led av Lagutskottet 88/89-90/91.
 • Bostadsort

  Västervik
 • Utbildning

  Bokhandelsbiträde i Hässleholm 44-45 och Borås 45-48. Sekreterarutbildning 46-47. Anställd vid Konsum Kristianstad 49-51 och Försäkringsbolaget Valands kontor i Västervik 55-76.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Västerviks moderata kvinnoförening, ordf 70-88, Västerviks moderata förening 73-88, Kalmar länsförbund av Moderata samlingspartiet 76-88 och Kalmar länsförbund av Moderata kvinnoförbundet 85-88.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av länsskolnämnden i Kalmar län 76-79 och besvärsnämnden för rättshjälpen 86-90. Nämndeman i länsrätten i Kalmar län 78-91. - Led av artistbeskattningskommittén 85-89 och kommittén om ideell skada 89-91.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Västerviks kommunfullmäktige 74-91, 2:e vice ordf 89-91. Led av kommunstyrelsen 76-85. Led av biblioteksstyrelsen 71-73, valnämnden 74-91 och sociala centralnämnden 77-79.
 • Föräldrar

  Bagarmästaren Axel Nilsson och Edith Paulina Olsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Rättssäkerhet vid beskattning

Motion 1990/91:Sk811 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Sk811 av Bo Lundgren m.fl. m Rättssäkerhet vid beskattning Inledning En väl fungerande skattelagstiftning förutsätter att medborgarna känner lojalitet med systemet. Ett orimligt högt skattetryck, ett komplicerat och ibland orättvist system som skapar konkurrrenssnedvridande effekter


Utskottsberedning: ---------------------1990/91:SkU14 1990/91:SkU21 1990/91:SkU30
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Avskaffande av löneskatt för pensionärer, m.m.

Motion 1990/91:Sk351 av Sten Svensson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Sk351 av Sten Svensson m.fl. m Avskaffande av löneskatt för pensionärer, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sf270 hemställs 1. att riksdagen beslutar avskaffa den särskilda löneskatten för pensionärer fr.o.m. inkomståret 1992, 2. att riksdagen beslutar


Utskottsberedning: --1990/91:SkU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ersättning till neurosedynskadade m.fl.

Motion 1990/91:Sf316 av Ewy Möller och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf316 av Ewy Möller och Gullan Lindblad m Ersättning till neurosedynskadade m.fl. Den 5 november 1969 träffades förlikningsavtal mellan AB Astra och representanter för neurosedynskadade barn om viss årlig ersättning till de drabbade. Genom lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade,


Utskottsberedning: -1990/91:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.