Ewa Hedkvist Petersen (S)

Ewa Hedkvist Petersen (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel familjerättssekreterare
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2009-07-14

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2004-07-20 – 2009-07-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1994-01-27 – 1994-10-02
  • Ledamot 1989-03-06 – 1994-01-26
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1992-11-02 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien 1. Bakgrund Våldet och lidandet i det förra Jugoslavien står utan jämförelse i Europa sedan andra världskriget. Grymhet


Utskottsberedning: ---1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Inledning och sammanfattning Sverige befinner sig i en ekonomisk depression med sjunkande produktion och sysselsättning


Utskottsberedning: ----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi92 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi92 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sätt Sverige i arbete. Sammanfattning2 2. Ekonomi i kris10 3. Mål för en ny politik14 4. Bryt nedgången


Utskottsberedning: ---------------------------------------------1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:LU49
Riksdagsbeslut (90 yrkanden): , , 45 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se