Eva Goës (MP)

Eva Goës (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Titel mellanstadielärare
Född år 1947

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-21 – 1998-10-05
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1994-10-27 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-27 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

Motion 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Regeringen presenterar i föreliggande proposition vissa ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Största delen av ändringarna beror på att invandrare idag inte kan uppfylla de


Utskottsberedning: -------1997/98:SfU15

med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av en polismyndighet


Utskottsberedning: -----------------1997/98:SfU15

med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.

Motion 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Allmänt Denna proposition är ytterligare en i raden av propositioner som exemplifierar att den lagstiftande makten


Utskottsberedning: -----1997/98:NU16 1998/99:NU4 1998/99:NU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se