Erkki Tammenoksa (-)

Erkki Tammenoksa (S)

Född år 1935
Avliden den 12 oktober 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1988-11-07

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-01-13 – 1985-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1985-10-15 – 1988-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1988-10-03 – 1988-11-07

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1983-91. Suppl i Skatteutskottet 82/83-90/91 och Kulturutskottet 85/86. Led av Kulturutskottet 85/86-90/91.
 • Bostadsort

  Skärholmen
 • Utbildning

  Realexamen i Finland 53. Byggnadsarbetare 54-55. Metallarbetare i Stockholm 55-66. Föreståndare för Stockholms läns LO-distrikts invandrarbyrå 66-67. Assistent vid Stockholm Immigrant Service 67-69. Byråsekreterare vid statens invandrarverk 69-73, byrådirektör 73-75. 1:e byråsekreterare vid Stockholms läns vuxenutbildningsnämnd, senare centrala studiestödsnämnden, 75-80, byrådirektör 80-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Sverigefinska riksförbundet 76-79, ordf i förbundsrådet 91-93, och Axevalla folkhögskola 91-93. - Led av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetarförbundets verkstadsklubb vid L M Ericsson i Älvsjö 64-66. - Led av styrelsen för Finska SAP-föreningen i Stockholm, ordf 67 och 72-75, Skärholmen-Hägerstens finska SAP-förening, ordf 78-92, Stockholms arbetarekommuns 12:e krets 86-95 och Sätra SAP-förening 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av styrelsen för konstfackskolan 78-84, vice ordf 79-84, och statens institut för läromedelsinformation/läromedel 83-92. Led av delegationen för invandrarforskning 86-90, ordf 86-90, och utlänningsnämnden 92-. Nämndeman i kammarrätten i Stockholm 91-93. - Led av kontokortskommittén 83-84 och artistbeskattningskommittén 85-89.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Stockholms kommunfullmäktige 74-82. Led av kulturnämnden 74-85 kommunala handikapprådet 74-82, konstnämnden för utsmyckning av offentliga platser 92, ordf 92, och konstrådet 93-95, ordf 93-95.
 • Föräldrar

  Diplomingenjören Olavi Tammenoksa och Elma Kaarna

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Hemspråksundervisningen

Motion 1990/91:Ub299 av Lahja Exner m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub299 av Lahja Exner m.fl. s Hemspråksundervisningen I regeringens proposition 1990/91:100 föreslås att sektorsbidraget till kommunerna minskas med 300 milj.kr. Besparingen görs genom att man förändrar gällande gruppstorlekar inom hemspråksundervisningen samt att man i större omfattning


Utskottsberedning: -1990/91:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skolverkets organisation

Motion 1990/91:Ub266 av Lahja Exner m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub266 av Lahja Exner m.fl. s Skolverkets organisation Skolöverstyrelsen kommer att omorganiseras i år och omvandlas till skolverket. Länsskolnämnderna avvecklas och kommunernas ansvar ökar. I grundskolan finns det ca 63 000 elever med invandrarbakgrund. Av dem är 33 elever med finska


Utskottsberedning: -1990/91:UbU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Finska som ett nordiskt minoritetsspråk i Sverige

Motion 1990/91:U508 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:U508 av Erkki Tammenoksa m.fl. s Finska som ett nordiskt minoritetsspråk i Sverige Med glädje mottogs beskedet om Finlands riksdags beslut om att behålla det svenska språket som ett obligatoriskt ämne för finsktalande elever på högstadiet i Finland. Några svenska dagstidningar tog emellertid


Utskottsberedning: --1990/91:UU23 1991/92:UU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.