Erkki Tammenoksa (-)

Erkki Tammenoksa (S)

Född år 1935
Avliden den 12 oktober 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1988-11-07

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-01-13 – 1985-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1985-10-15 – 1988-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1988-10-03 – 1988-11-07

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1983-91. Suppl i Skatteutskottet 82/83-90/91 och Kulturutskottet 85/86. Led av Kulturutskottet 85/86-90/91.
 • Bostadsort

  Skärholmen
 • Utbildning

  Realexamen i Finland 53. Byggnadsarbetare 54-55. Metallarbetare i Stockholm 55-66. Föreståndare för Stockholms läns LO-distrikts invandrarbyrå 66-67. Assistent vid Stockholm Immigrant Service 67-69. Byråsekreterare vid statens invandrarverk 69-73, byrådirektör 73-75. 1:e byråsekreterare vid Stockholms läns vuxenutbildningsnämnd, senare centrala studiestödsnämnden, 75-80, byrådirektör 80-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Sverigefinska riksförbundet 76-79, ordf i förbundsrådet 91-93, och Axevalla folkhögskola 91-93. - Led av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetarförbundets verkstadsklubb vid L M Ericsson i Älvsjö 64-66. - Led av styrelsen för Finska SAP-föreningen i Stockholm, ordf 67 och 72-75, Skärholmen-Hägerstens finska SAP-förening, ordf 78-92, Stockholms arbetarekommuns 12:e krets 86-95 och Sätra SAP-förening 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av styrelsen för konstfackskolan 78-84, vice ordf 79-84, och statens institut för läromedelsinformation/läromedel 83-92. Led av delegationen för invandrarforskning 86-90, ordf 86-90, och utlänningsnämnden 92-. Nämndeman i kammarrätten i Stockholm 91-93. - Led av kontokortskommittén 83-84 och artistbeskattningskommittén 85-89.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Stockholms kommunfullmäktige 74-82. Led av kulturnämnden 74-85 kommunala handikapprådet 74-82, konstnämnden för utsmyckning av offentliga platser 92, ordf 92, och konstrådet 93-95, ordf 93-95.
 • Föräldrar

  Diplomingenjören Olavi Tammenoksa och Elma Kaarna

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

Motion 1989/90:So34 av Erkki Tammenoksa och Catarina Rönnung

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So34 av Erkki Tammenoksa och Catarina Rönnung båda s med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Invandrarforskning i forskningspropositionen Regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen är mycket glädjande


Utskottsberedning: ---1989/90:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:So34 av Erkki Tammenoksa och Catarina Rönnung (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m.

Motion 1989/90:Sf56 av Eva Johansson m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf56 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m. I propositionen föreslås ett schablonbidrag till kommunerna för att täcka kostnaderna


Utskottsberedning: ---1989/90:SfU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sf56 av Eva Johansson m.fl. (s) (pdf, 87 kB)

med anledning av prop. 1989/90:86 om åtgärder mot etnisk diskriminering m.m.

Motion 1989/90:Sf52 av Erkki Tammenoksa (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf52 av Erkki Tammenoksa s med anledning av prop. 1989/90:86 om åtgärder mot etnisk diskriminering m.m. I proposition 1989/90:86, s. 1-18, behandlar statsrådet på ett utmärkt sätt ideologiska och principiella spörsmål avseende


Utskottsberedning: --1989/90:SfU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sf52 av Erkki Tammenoksa (s) (pdf, 84 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.