Erkki Tammenoksa (-)

Erkki Tammenoksa (S)

Född år 1935
Avliden den 12 oktober 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1988-11-07

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-01-13 – 1985-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1985-10-15 – 1988-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1988-10-03 – 1988-11-07

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1983-91. Suppl i Skatteutskottet 82/83-90/91 och Kulturutskottet 85/86. Led av Kulturutskottet 85/86-90/91.
 • Bostadsort

  Skärholmen
 • Utbildning

  Realexamen i Finland 53. Byggnadsarbetare 54-55. Metallarbetare i Stockholm 55-66. Föreståndare för Stockholms läns LO-distrikts invandrarbyrå 66-67. Assistent vid Stockholm Immigrant Service 67-69. Byråsekreterare vid statens invandrarverk 69-73, byrådirektör 73-75. 1:e byråsekreterare vid Stockholms läns vuxenutbildningsnämnd, senare centrala studiestödsnämnden, 75-80, byrådirektör 80-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Sverigefinska riksförbundet 76-79, ordf i förbundsrådet 91-93, och Axevalla folkhögskola 91-93. - Led av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetarförbundets verkstadsklubb vid L M Ericsson i Älvsjö 64-66. - Led av styrelsen för Finska SAP-föreningen i Stockholm, ordf 67 och 72-75, Skärholmen-Hägerstens finska SAP-förening, ordf 78-92, Stockholms arbetarekommuns 12:e krets 86-95 och Sätra SAP-förening 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av styrelsen för konstfackskolan 78-84, vice ordf 79-84, och statens institut för läromedelsinformation/läromedel 83-92. Led av delegationen för invandrarforskning 86-90, ordf 86-90, och utlänningsnämnden 92-. Nämndeman i kammarrätten i Stockholm 91-93. - Led av kontokortskommittén 83-84 och artistbeskattningskommittén 85-89.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Stockholms kommunfullmäktige 74-82. Led av kulturnämnden 74-85 kommunala handikapprådet 74-82, konstnämnden för utsmyckning av offentliga platser 92, ordf 92, och konstrådet 93-95, ordf 93-95.
 • Föräldrar

  Diplomingenjören Olavi Tammenoksa och Elma Kaarna

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi95 av Anita Johansson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi95 av Anita Johansson m. fl. s med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen I kompletteringspropositionen föreslås en omläggning


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi95 av Anita Johansson m. fl. (s) (pdf, 88 kB)

med anledning av prop. 1988/89:121 om lag om Mot

Motion 1988/89:Fi50 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi50 av Erkki Tammenoksa m.fl. s med anledning av prop. 1988/89:121 om lag om Mot K B 1988/ Fi5053 en folk- och bostadsräkning år 1990 1988/89 Folk- och bostadsräkning FoB har gett en viss möjlighet att få en bild av den invandrade


Utskottsberedning: -1988/89:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi50 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s) (pdf, 80 kB)

Stöd till återvändande flyktingar

Motion 1988/89:Sf533 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf533 av Hans Göran Franck m.fl. s Stöd till återvändande flyktingar Mot. 1988/89 Sf533 546 För stora grupper av flyktingar, som kommit till Sverige under det senaste årtiondet, har frågan om återvändandet varit en viktig fråga


Utskottsberedning: --1988/89:SfU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sf533 av Hans Göran Franck m.fl. (s) (pdf, 113 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.