Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 71-72, Utbildningsutskottet 71-78/79, Näringsutskottet 73, Konstitutionsutskottet 75/76 och Socialutskottet 82/83-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 76/77-, ordförande 78/79-81/82, vice ordförande 85/86-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-84/85 och Trafikutskottet 85/86-. Ledamot av Trafikutskottet 78/79-81/82, Valberedningen 85/86-, Nordiska rådets svenska delegation 84/85- och Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88-.
 • Bostadsort

  Alingsås
 • Utbildning

  Fortsättningsskola. Postiljonskurs 56. Anställd vid postverket 55, postiljon 57-. Expeditionskurs 58-59. Övervakare 62-70. Akademiska studier i statskunskap 67. Arbetsledarkurs 69-70.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Älvsborgsdistrikt, ordförande 71-85. - Ledamot av styrelsen för Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)-Ungdom, ordförande 73-80, och ledamot av MHF:s förbundsstyrelse 79-, ordförande 88-, samt Nordiska unionen för alkoholfri trafik 78-88, ordförande 82-88. - Kårchef för Svenska Missionsförbundets Ungdom:s scouter i Alingsås 63-70. Ledamot av styrelsen för Svenska Missionsförbundet 83-, ordförande 85-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 92 av Svenska Postförbundet, kassör 62-68. Ledamot av styrelsen för Alingsås folkpartiavdelning 68-86, vice ordförande 71-76, ordförande 76-86, och Älvsborgs läns länsförbund av Folkpartiet 72-, ordförande 84-, och ordförande i dess arbetsutskott 72-83.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-83. Ledamot av socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor 79-83 och nämnden för regionalpolitiska frågor 83-86. - Ledamot av handikapputredningen 71-77, stimulansutredningen 74, nya arbetsrättskommittén 76-82, nya organisationskommittén för skyddat arbete 78-79, bilstödskommittén 79-82, ordförande 79-82, samt väg- och sjöfyllerikommittén 92. Särskild utredare i museijärnvägsutredningen 77-79.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Alingsås stads/kommunfullmäktige 67-79. Ledamot av drätselkammaren 68-70. Ledamot av valberedningen 67-73 och skolstyrelsen 64-68. Övervakare 62-70. - Ledamot av styrelsen för Fristads folkhögskola 65-79 och Hjälmareds folkhögskola 75-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Anders Jonsson och Ruth Svensson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

utbildningsinsatser för Dalsland

Skriftlig fråga 2001/02:1630 av Jonsson, Elver (fp)

den 13 september Fråga 2001/02:1630 av Elver Jonsson fp till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsinsatser för Dalsland God utbildning och kvalificerad yrkes- och fortbildning är avgörande för samhällsutveckling och välstånd. För att klara höga krav som ställs i det moderna samhället får inte en satsning

Inlämnad: 2002-09-13 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

lantmäteriets prissättning

Skriftlig fråga 2001/02:1578 av Jonsson, Elver (fp)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1578 av Elver Jonsson fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Lantmäteriets prissättning Det statliga Lantmäteriet driver sin uppdragsverksamhet i en del som kallas Metria. Denna organisation har visat sig ha svagheter. Det anförs bl.a. att det är oklart vad som är myndighetsuppgifter och

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

vägsatsning i Västsverige

Skriftlig fråga 2001/02:1508 av Jonsson, Elver (fp)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1508 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om vägsatsning i Västsverige Det finns en stor samstämmighet i riksdagen, och bland allmänheten och näringslivets folk, att vår vägstandard bör upprustas. Det gäller såväl kapaciteten som kvaliteten. Det gäller de stora vägstråken,

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.