Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2001/02:56 av Jonsson, Elver (fp) 20 november 2001 nya arbetsmarknader
Interpellationsdebatt 2000/01:422 av Jonsson, Elver (fp) 14 maj 2001 Dalslands
Interpellationsdebatt 2000/01:416 av Adolfsson Elgestam, Carina (s) 11 maj 2001 forskning om kvinnors ohälsa
Interpellationsdebatt 2000/01:389 av Narti, Ana Maria (fp) 11 maj 2001 effektivisering av CSN:s verksamhet

Dokument:

effektivisering av CSN:s verksamhet

Interpellation 2000/01:389 av Narti, Ana Maria (fp)

den 19 april Interpellation 2000/01:389 av Ana Maria Narti fp till utbildningsminister Thomas Östros om effektivisering av CSN:s verksamhet I mars förra året kritiserade Riksdagens revisorer Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för dess långa handläggningstider. Sedan dess förefaller situationen inte ha blivit bättre

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: effektivisering av CSN:s verksamhet

universitetens och högskolornas indirekta kostnader

Interpellation 2000/01:385 av Bill, Per (m)

den 10 april Interpellation 2000/01:385 av Per Bill m till utbildningsminister Thomas Östros om universitetens och högskolornas indirekta kostnader I regleringsbrev för 2001 anges att Med anledning av regeringens proposition 2000/01:3 Forskning och förnyelse ska universitet och högskolor för projekt som ingås efter

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: universitetens och högskolornas indirekta kostnader

trafiksäkerheten

Interpellation 2000/01:376 av Jonsson, Elver (fp)

den 9 april Interpellation 2000/01:376 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten I trafiksäkerhetsarbetet behövs det ett helt batteri om trafikanters liv och hälsa ska kunna säkras. Vägstandard, fordonskapacitet, förarutbildning och fortbildning är tre centrala områden som måste anses

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se