Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

Motion 1996/97:So48 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:So48 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen 1 Sammanfattning Folkpartiet anser att regeringen skyndsamt bör vidare utreda de i regeringens proposition aviserade områden som inte täcks av propositionens förslag, exempelvis finansieringen


Utskottsberedning: --------------1996/97:SoU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

Motion 1996/97:N22 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:N22 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Åter till Linje 2 1 Inledning Energiöverenskommelsen är förödande för Sverige. Den splittrar nationen i en tid då vi behöver samling. Den avvecklar resurser i en tid då vi behöver utveckling.


Utskottsberedning: -------1996/97:NU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den tydligaste iakttagelsen man gör över de västsvenska länens flerhundraåriga historia är den originella, för att inte säga, omöjliga geografiska indelningen.


Utskottsberedning: -----1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se