Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

Motion 1990/91:T88 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:T88 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund En fast förbindelse över Öresund får en stor regional betydelse genom att den flätar samman regionerna Skåne och Själland. Det skulle skapa nya marknader


Utskottsberedning: --1990/91:TU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K88 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:K88 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor I december 1989 publicerade folkpartiet en rapport betitlad En radio- och TV-politik för 90-talet. Rapportens sammanfattning löd: Öppna möjligheter för fristående TV-företag att sända program via


Utskottsberedning: -----1990/91:KU39
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:162 Vissa fredspliktsregler

Motion 1990/91:A47 av Elver Jonsson (fp) och Börje Hörnlund (c)

Motion till riksdagen 1990/91:A47 av Elver Jonsson och Börje Hörnlund fp, c med anledning av prop. 1990/91:162 Vissa fredspliktsregler Regeringen föreslår att svenska fackliga organisationer skall få möjlighet att vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal, men som inte omfattas av MBL.


Utskottsberedning: --1990/91:AU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se