Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

kompetensutveckling

Interpellation 2001/02:245 av Jonsson, Elver (fp)

den 6 februari Interpellation 2001/02:245 av Elver Jonsson fp till näringsminister Björn Rosengren om kompetensutveckling Strukturomvandlingen i näringslivet ställer långtgående krav på arbetskraftens kompetens. Det handlar om såväl breda som specialiserade kunskaper och färdigheter, men kanske framför allt om att

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

postservice

Interpellation 2001/02:177 av Jonsson, Elver (fp)

den 17 januari Interpellation 2001/02:177 av Elver Jonsson fp till statsrådet Mona Sahlin om postservice I flera hundra år har postverksamhet i Sverige varit i gång. Nästan alla medborgare är varje dag kunder i Postverket numera Posten Sverige AB. Här kan man tala om köptrohet och en kundkrets som troligen saknade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

staten och medborgarna

Interpellation 2001/02:100 av Jonsson, Elver (fp)

den 23 november Interpellation 2001/02:100 av Elver Jonsson fp till statsrådet Britta Lejon om staten och medborgarna Vi som är politiker har en skyldighet gentemot väljarna att sätta våra beslut i ett medborgarperspektiv. Vårt uppdrag innebär ett stort ansvar att bevaka politiken utifrån den enskilde individens perspektiv.

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se