Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 71-72, Utbildningsutskottet 71-78/79, Näringsutskottet 73, Konstitutionsutskottet 75/76 och Socialutskottet 82/83-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 76/77-, ordförande 78/79-81/82, vice ordförande 85/86-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 79/80-84/85 och Trafikutskottet 85/86-. Ledamot av Trafikutskottet 78/79-81/82, Valberedningen 85/86-, Nordiska rådets svenska delegation 84/85- och Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88-.
 • Bostadsort

  Alingsås
 • Utbildning

  Fortsättningsskola. Postiljonskurs 56. Anställd vid postverket 55, postiljon 57-. Expeditionskurs 58-59. Övervakare 62-70. Akademiska studier i statskunskap 67. Arbetsledarkurs 69-70.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans Älvsborgsdistrikt, ordförande 71-85. - Ledamot av styrelsen för Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)-Ungdom, ordförande 73-80, och ledamot av MHF:s förbundsstyrelse 79-, ordförande 88-, samt Nordiska unionen för alkoholfri trafik 78-88, ordförande 82-88. - Kårchef för Svenska Missionsförbundets Ungdom:s scouter i Alingsås 63-70. Ledamot av styrelsen för Svenska Missionsförbundet 83-, ordförande 85-. - Ledamot av styrelsen för avdelning 92 av Svenska Postförbundet, kassör 62-68. Ledamot av styrelsen för Alingsås folkpartiavdelning 68-86, vice ordförande 71-76, ordförande 76-86, och Älvsborgs läns länsförbund av Folkpartiet 72-, ordförande 84-, och ordförande i dess arbetsutskott 72-83.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-83. Ledamot av socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor 79-83 och nämnden för regionalpolitiska frågor 83-86. - Ledamot av handikapputredningen 71-77, stimulansutredningen 74, nya arbetsrättskommittén 76-82, nya organisationskommittén för skyddat arbete 78-79, bilstödskommittén 79-82, ordförande 79-82, samt väg- och sjöfyllerikommittén 92. Särskild utredare i museijärnvägsutredningen 77-79.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Alingsås stads/kommunfullmäktige 67-79. Ledamot av drätselkammaren 68-70. Ledamot av valberedningen 67-73 och skolstyrelsen 64-68. Övervakare 62-70. - Ledamot av styrelsen för Fristads folkhögskola 65-79 och Hjälmareds folkhögskola 75-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Anders Jonsson och Ruth Svensson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Utbildning och forskning hör till de prioriterade områdena inom det nordiska samarbetet. Utbildnings- och forskningssektorn är resursmässigt sett det största samarbetsområdet.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning: Krisplan för Sverige Denna motion är en krisplan för Sverige. Massarbetslöshetens sociala och ekonomiska skadeverkningar är nu så omfattande att snabba och genomgripande


Utskottsberedning: --------------------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:A49 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:A49 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion tar Folkpartiet upp de yrkanden i propositionen som hänvisats till arbetsmarknadsutskottet och en diskussion kring dessa. I övrigt hänvisar vi till vår partimotion. Regeringspolitiken


Utskottsberedning: -------------1996/97:AU13 1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.