Elver Jonsson (-)

Elver Jonsson (FP)

Född år 1936
Avliden den 2 januari 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-12-15 – 2002-09-30
  • Ledig 1992-11-15 – 1992-12-14
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-11-14
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1985-09-30 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Ordförande 1978-10-03 – 1982-10-03
  • Ledamot 1976-10-04 – 1978-10-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-30
  • Valberedningen

  • Ledamot 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

Motion 1996/97:So48 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:So48 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen 1 Sammanfattning Folkpartiet anser att regeringen skyndsamt bör vidare utreda de i regeringens proposition aviserade områden som inte täcks av propositionens förslag, exempelvis finansieringen


Utskottsberedning: --------------1996/97:SoU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

Motion 1996/97:N22 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:N22 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Åter till Linje 2 1 Inledning Energiöverenskommelsen är förödande för Sverige. Den splittrar nationen i en tid då vi behöver samling. Den avvecklar resurser i en tid då vi behöver utveckling.


Utskottsberedning: -------1996/97:NU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den tydligaste iakttagelsen man gör över de västsvenska länens flerhundraåriga historia är den originella, för att inte säga, omöjliga geografiska indelningen.


Utskottsberedning: -----1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.