Eivor Husing (S)

Eivor Husing (S)

Tidigare ersättare

Parti Socialdemokraterna
Titel kontorist
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1993-05-31

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1993-03-08 – 1993-05-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1991-01-01 – 1991-10-04
  • Suppleant 1988-10-11 – 1990-12-31
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1993-03-09 – 1993-05-31

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1988-91.1993- Suppl i KrU 88/89--90/91, AU 88/89--90/91 och UU 92/93. Led av AU 90/91.
 • Bostadsort

  Lycksele
 • Utbildning

  Kontoristutbildning vid Hermods 55. Kontorist 65--88.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Västerbottenskommunernas arkitektbyrå 79--88. -- Led av styrelsen för ABF i Lycksele 92-- och ABF-distriktet i Västerbottens län 92--. -- Led av styrelsen för Lycksele socialdemokratiska kvinnoklubb 80--, ordf 85--, och Västerbottens läns socialdemokratiska kvinnodistrikt 85--94, ordf 87--94. -- Led av styrelsen för Lycksele arbetarekommun 65--88 och Västerbottens läns SAP-distrikt 81--94.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av lantbruksnämnden i Västerbottens län 89--91 och utlänningsnämnden 92--. Led av styrelsen för arbetslivsfonden i Västerbottens län 92--95. -- Led av utredningen om kompetensutveckling i arbetslivet 90--92.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Lycksele kommunfullmäktige 71--. Led av kommunstyrelsen och dess AU 74--88 och 95--. Led av skolstyrelsen 67--70, socialnämnden 71--73 och 79, personal- och organisationsutskottet 77--79 och 92--, personalnämnden 80--88, byggnadsnämnden 82--92, ordf 82--92, centrala arbetsmiljökommittén 83--88, ordf 83--88, samt miljö- och hälsoskyddsnämnden 86--88. Led av miljö- och hälsoskyddsberedningen (Sv Kommunförbundet) 80--88. -- Led av Lycksele kyrkofullmäktige 68--77. -- Led av arbetsförmedlingsnämnden 79--88 och primärvårdsnämnden i Lycksele primärvårdsområde 86--88. Led av styrelsen för Länstrafiken Västerbotten 92--.
 • Föräldrar

  Hemmansägaren Oskar Vilhelm Abrahamsson och Dagny Hildegard Holmberg

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring Nuvarande regering har vid åtskilliga tillfällen utlovat ett vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan

Motion 1992/93:Ub166 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub166 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan I propositionen föreslås dels att skäligaavgifter får tas ut av elever i fristående skolor trots att nuvarande bidragsprocent, dvs 85 av kommunens genomsnittskostnad per elev och stadium, bibehålls,


Utskottsberedning: --1992/93:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T36 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T36 sv Georg Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Vägar och järnvägar i Västerbotten Regeringens proposition om investeringar i infrastrukturen under de närmaste tio åren har presenterats som en enorm satsning. Vid närmare betraktande


Utskottsberedning: -----1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.