David Perez (SD)

David Perez (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 116
Född år 1990
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post david.perez[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Trafikutskottet

  • Suppleant
  • Finansutskottet

  • Suppleant
  • Skatteutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-03-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2020-02-29 – 2021-02-28
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2021-03-02 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-20 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2021-11-23 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:22 av David Perez (SD) 19 oktober 2021 Bredbandsutbyggnad
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Frågestund 10 juni 2021 Frågestund
Debatt om förslag 2020/21:TU14 2 juni 2021 Luftfartsfrågor

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Motion 2021/22:4264 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4264 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga reglerna ytterligare så att fler branscher omfattas,


Utskottsberedning: 2021/22:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4264 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2021/22:4264 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:3888 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:3888 av Jimmy Ståhl m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverige är en industrination och beroende av en god infrastruktur


Utskottsberedning: 2021/22:TU1

Motion 2021/22:3888 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2021/22:3888 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) (pdf, 127 kB)

Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. SD Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt undersöka möjligheterna till särskild förstärkning utöver nuvarande expansion inom polisen för kontroll


Utskottsberedning: FöU JuU NU SkU TU UbU 2021/22:NU12 2021/22:TU5 2021/22:TU7

Motion 2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 133 kB) Motion 2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 249 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se