David Perez (SD)

David Perez (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 250
Född år 1990
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post david.perez[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-03-01 – 2026-09-21
  • Ledig 2020-02-29 – 2021-02-28
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2021-03-02 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-20 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2021-11-23 – 2022-09-26
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2021-12-07 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-12-07 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

Motion 2021/22:4763 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4763 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kompensation för höga drivmedelskostnader.

Inlämnad: 2022-06-07 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:FiU48

Motion 2021/22:4763 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4763 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022

Motion 2021/22:4713 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4713 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2021/22:FiU21

Motion 2021/22:4713 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4713 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd

Motion 2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Fri konkurrens är en förutsättning för ett välfungerande näringsliv där samtliga aktörer på en marknad, både köpare och säljare, arbetar


Utskottsberedning: 2021/22:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.