Daniel Tarschys (FP)

Daniel Tarschys (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel professor
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-10-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-06-19
  • Utrikesutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-06-19
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-06-10 – 1993-06-04
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Ordförande 2006-11-01 – 2014-10-31
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-06-19

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1979-80. Rdl 1976-79, 1980-82, 1985- Suppleant i Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Utrikesutskottet 76/77-78/79, Finansutskottet 81/82 och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Socialutskottet 85/86-90/91, ordf 85/86-90/91, och Utrikesutskottet 91/92-93/94, ordf 91/92-93/94. Suppleant i Europarådets svenska delegation 80/81-81/82 och Valberedningen 82/83. Ledamot av Valprövningsnämnden 78/79-81/82, Talmanskonferensen 85/86-93/94, Europarådets svenska delegation 85/86-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 78-82. Ledamot av riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 90/91-93/94.
 • Bostadsort

  Lidingö
 • Utbildning

  Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 63, juris kandidat 65, filosofie licentiat 67. Master of Arts vid Princeton University, USA, 68, Doctor of Philosophy 72. Filosofie doktor och docent i statskunskap vid Stockholms universitet 72, forskardocent 78-83. Statssekreterare i statsrådsberedningen 78-79. Professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet 83-85. Professor i statsvetenskap, särskilt planering och förvaltning, vid Stockholms universitet 85-. Generalsekreterare i Europarådet 94-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande i nordiska kommittén för öststatsforskning 83-. - Ledamot av styrelsen för Folkpartiets ungdomsförbund 63-66, Sveriges liberala studentförbund, ordförande 64-65. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 84-95. Ledamot av Liberala internationalens byrå, vice ordförande 83-85. Generalsekreterare i Europarådets liberala grupp 87-91, ordförande 91-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Styrelsen för U-landsforskning 79-87 och 89-94, ordförande 89-94, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 85-86, Latinamerika-institutet vid Stockholms universitet 87-89 och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, ordförande 92-00. Ledamot av offentliga sektorns särskilda nämnd 78-82, Statens medicinsk-etiska råd, ordförande 02-. - Ledamot av redovisningsutredningen 76-78, förvaltningsutredningen 76-83, ordförande 76-83, styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier 76-78, delegationen för företagens uppgiftslämnande 77-78, statistikutredningen 80-83, grundlagskommittén 80-81, Sydafrikakommittén 81-83, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 81-83 och 85-92, ordförande 81-83 och 86-92, och verksledningskommittén 83-85. Särskild utredare om översyn av utrikessekretessen 93-94. Ledamot av referensgrupp till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84, Expert i delegationen för förvaltningsdemokrati 76 och expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 83-85.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Lidingö kommunfullmäktige 71-77. Ledamot av kulturnämnden 68-70.
 • Litteratur

  Statsvetenskapliga arbeten, bl a Beyond the State. The Future Polity in Classical and Soviet Marxism (1972, doktorsavhandling) och Sovjetunionens politiska problem 1950, 1960, 1970 (1:a uppl 1976). Politiska debattskrifter, bl a Den nygamla vänstern (1967, tillsammans med C Tham), Den offentliga revolutionen (1:a uppl 1978) och I välståndets rävsax. Konsumenter, producenter och den offentliga tillväxten (1988, redaktör tillsammans med I Hägg).
 • Föräldrar

  Universitetslektorn Bernhard Tarschys och lektorn Karin Elisabeth Alexanderson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

CRYRING-anläggningen

Motion 1993/94:Ub718 av Daniel Tarschys (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub718 av Daniel Tarschys fp CRYRING-anläggningen Vid Manne Siegbahn-laboratoriet i Frescati finns en acceleratoranläggning för grundforskning, i första hand inom atom-molekyl- och kärnfysik. Anläggningen, som kallas CRYRING, har i sin helhet bara varit igång drygt ett år men har redan


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

UD-makars socialförsäkringsvillkor

Motion 1993/94:Sf202 av Daniel Tarschys (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf202 av Daniel Tarschys fp UD-makars socialförsäkringsvillkor UD-makarna är en grupp bestående av ca 600 personer, häri inräknade makor, makar och samboende till tjänstemän i utrikesförvaltningen. Av dessa är drygt hälften placerade utomlands. Antalet utländska makar ökar. UD-makarnas


Utskottsberedning: -1993/94:SfU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ny lokal för riksdagens fråge- och interpellationsdebatter

Motion 1993/94:K305 av Daniel Tarschys (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:K305 av Daniel Tarschys fp Ny lokal för riksdagens fråge- och interpellationsdebatter Varje mötesarrangör vet att valet av lokal spelar stor roll för om en sammankomst blir lyckad eller inte. Ett möte med femton personer kan bli mycket framgångsrikt om det hålls i en lokal som är avpassad


Utskottsberedning: -1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.