Claes Stockhaus (V)

Claes Stockhaus (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Västernorrlands län
Titel 1:e skötare
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2001/02:SFU3 31 oktober 2001 Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.
Debatt om förslag 2001/02:SKU2 31 oktober 2001 Skatten på vin
Interpellationsdebatt 2000/01:440 av Magnusson, Cecilia (m) 15 maj 2001 polisens utrustning
Interpellationsdebatt 2000/01:410 av Ryttar, Bengt-Ola (s) 15 maj 2001 rätten att demonstrera

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

Motion 2001/02:Sf40 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf40 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den föreslagna bestämmelsen 2 a kap. 3 utlänningslagen. Riksdagen avslår den föreslagna bestämmelsen 2 a kap. 5 andra stycket


Utskottsberedning: 2002/03:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

Motion 2001/02:Sf37 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf37 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning. Inledning I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2002/03:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

kapitalbasen för Sjätte AP-fonden

Skriftlig fråga 2001/02:1262 av Stockhaus, Claes (v)

den 30 maj Fråga 2001/02:1262 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbasen för Sjätte AP-fonden Sjätte AP-fonden är en riskkapitalfond inom buffertfondsystemet. Enligt uppdraget ska fonden erbjuda långsiktigt riskkapital till små och medelstora svenska tillväxtföretag. På detta sätt ska fonden

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.