Christofer Bergenblock (C)

Christofer Bergenblock (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Hallands län, plats 226
Född år 1974
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post christofer.bergenblock[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Socialutskottet

  • Suppleant
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
Debatt om förslag 2022/23:SoU9 25 januari 2023 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2022/23:SoU1 15 december 2022 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Stillbild från Interpellationsdebatt: Statligt ansvar för personlig assistans
Interpellationsdebatt 2022/23:15 av Christofer Bergenblock (C) 18 november 2022 Statligt ansvar för personlig assistans

Dokument:

Tillgängligheten till statliga kulturfastigheter

Skriftlig fråga 2022/23:275 av Christofer Bergenblock (C)

Fråga 2022/23:275 Tillgängligheten till statliga kulturfastigheter av Christofer Bergenblock C till Statsrådet Niklas Wykman M Sverige har ett stort antal vackra, viktiga och historiska kulturbyggnader varav många är i statlig ägo och sköts av Statens fastighetsverk. I många fall utgör byggnaderna dessutom ett i högsta

Inlämnad: 2023-01-25 Svarsdatum: 2023-02-01 Besvarare: Statsrådet Niklas Wykman (M)

Skriftlig fråga 2022/23:275 av Christofer Bergenblock (C) (pdf, 87 kB)

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Interpellation 2022/23:142 av Christofer Bergenblock (C)

Interpellation 2022/23:142 Utbyggnad av havsbaserad vindkraft av Christofer Bergenblock C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Under senare tid har det kommit skarp kritik ifrån näringslivet emot regeringens energipolitik på grund av den ensidiga fokuseringen på kärnkraft i en obestämd framtid samtidigt som man försvårar

Inlämnad: 2023-01-17 Svarsdatum: 2023-01-31 Besvarare: Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Interpellation 2022/23:142 av Christofer Bergenblock (C) (pdf, 90 kB)

med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Inlämnad: 2023-01-16 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2305 av Malin Björk m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.