Christina Zedell (S)

Christina Zedell (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel Undersköterska/ombudsman
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-09-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1996-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1996-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Vårdpersonalens arbetssituation
Interpellationsdebatt 2012/13:316 av Zedell, Christina (S) 26 mars 2013 Vårdpersonalens arbetssituation
Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna kulturfrågor
Debatt om förslag 2010/11:KrU9 6 april 2011 Allmänna kulturfrågor
Stillbild från Interpellationsdebatt: Ökade klyftor i vården
Interpellationsdebatt 2008/09:50 av Zedell, Christina (s) 11 november 2008 Ökade klyftor i vården
Stillbild från Interpellationsdebatt: Rätten till likvärdig vård förl alla
Interpellationsdebatt 2007/08:768 av Zedell, Christina (s) 19 juni 2008 Rätten till likvärdig vård förl alla

Dokument:

med anledning av skr. 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006

Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen aktivt bör arbeta för att sänka kostnaderna för förvaltningen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s) (doc, 44 kB) Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s) (pdf, 166 kB)

Vissa bostadspolitiska åtgärder

Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. s Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1 upphävandet av tillståndsplikten i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag och 2 upphävandet av informationsplikten


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s) (doc, 48 kB) Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s) (pdf, 150 kB)

Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell s Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om hur registerkontrollen av personal kan utvidgas


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s) (doc, 38 kB) Motion 2006/07:So3 av Christina Axelsson och Christina Zedell (s) (pdf, 127 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.