Christin Hagberg (S)

Christin Hagberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Skåne läns västra
Titel Förbundssekreterare
Född år 1958

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2012-12-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2010-10-04
  • Ordinarie 1995-10-10 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2012-11-14 – 2012-12-19
  • Ersättare 2012-02-14 – 2012-03-31
  • Ersättare 2011-04-06 – 2011-05-02
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant 2012-11-14 – 2012-12-19
  • Extra suppleant 2012-02-15 – 2012-03-31
  • Extra suppleant 2011-04-07 – 2011-05-02
  • Ledamot 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Suppleant 1995-01-19 – 1996-09-16
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1998-10-04
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2012-11-14 – 2012-12-19
  • Extra suppleant 2012-02-15 – 2012-03-31
  • Extra suppleant 2011-04-07 – 2011-05-02
  • Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning
Interpellationsdebatt 2009/10:289 av Hagberg, Christin (s) 23 april 2010 Avfallsförbränningsskatt, avfallsdirektiv och materialåtervinning
Stillbild från Interpellationsdebatt: Skatteverkets resurser
Interpellationsdebatt 2009/10:288 av Hagberg, Christin (s) 23 april 2010 Skatteverkets resurser
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa mineralpolitiska frågor
Debatt om förslag 2009/10:NU14 24 mars 2010 Vissa mineralpolitiska frågor
Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om punktskatter
Debatt om förslag 2009/10:SkU29 18 mars 2010 Allmänna motioner om punktskatter
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
Debatt om förslag 2009/10:SkU21 9 december 2009 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
Stillbild från Interpellationsdebatt: Pensionärsskatten och jämställdheten
Interpellationsdebatt 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s) 4 december 2009 Pensionärsskatten och jämställdheten

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

Motion 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:A33 av Christin Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Propositionen föreslår att en arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet skall starta i ett antal kommuner. Syftet är att finna former för förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken


Utskottsberedning: -1995/96:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

Motion 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Propositionen innehåller åtgärder för att minska miljöutsläppen från småskalig vedeldning. Regeringen föreslår ändring i hälsoskyddsförordningen


Utskottsberedning: -----1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Diabetesvården

Motion 1994/95:So459 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:So459 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Diabetesvården Diabetes Mellitus är ett starkt växande folkhälsoproblem i Europa. Enligt färska beräkningar riskerar uppemot 20 miljoner människor att drabbas av diabetes. Sverige ligger tvåa i världsstatistiken efter Finland vad gäller insjuknandefrekvens


Utskottsberedning: -1995/96:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.