Cecilia Engström (KD)

Cecilia Engström (KD)

Tillgänglig ersättare

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Skåne läns västra
Född år 1972

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2020-08-30

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2020-01-14 – 2020-08-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-02-12 – 2020-08-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant 2020-01-15 – 2020-08-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-08-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2019/20:SoU9 4 juni 2020 Socialtjänst- och barnfrågor
Debatt om förslag 2019/20:KrU10 29 april 2020 Kultur för alla
Debatt om förslag 2019/20:SoU5 19 februari 2020 Folkhälsofrågor
Frågestund 13 februari 2020 Frågestund

Dokument:

med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård en primärvårdsreform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även hälsofrämjande insatser ska ingå i primärvårdens


Utskottsberedning: 2020/21:SoU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 99 kB)

Stöd till Vasamuseet

Skriftlig fråga 2019/20:1264 av Cecilia Engström (KD)

Fråga 2019/20:1264 Stöd till Vasamuseet av Cecilia Engström KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Vasamuseet är det mest besökta museet i Skandinavien. Det är helt finansierat av egna intäkter och beroende av betalande besökare. När dessa nu uteblir står museet inför både akuta och långvariga ekonomiska

Inlämnad: 2020-04-27 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1264 av Cecilia Engström (KD) (pdf, 88 kB)

med anledning av skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en konsekvent och långsiktig ekonomisk styrning av Inspektionen för


Utskottsberedning: 2019/20:SoU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se