Caroline Högström (M)

Caroline Högström (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Västmanlands län, plats 309
Född år 1991
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post caroline.hogstrom[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Socialavgifter
Debatt om förslag 2022/23:SfU10 16 februari 2023 Socialavgifter
Stillbild från Interpellationsdebatt: Barnbidrag
Interpellationsdebatt 2022/23:79 av Mikael Damberg (S) 17 januari 2023 Barnbidrag
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2022/23:SfU3 16 december 2022 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Dokument:

Barnbidrag

Interpellation 2022/23:79 av Mikael Damberg (S)

Interpellation 2022/23:79 Barnbidrag av Mikael Damberg S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sverige står inför en prövande tid. De ekonomiska utsikterna ser dystra ut. Hushållen pressas hårt av å ena sidan skyhöga priser på el, drivmedel och mat, och å andra sidan kraftigt höjda räntor. Barnfamiljer är bland de

Inlämnad: 2022-12-01 Svarsdatum: 2023-01-17 Besvarare: Statsrådet Anna Tenje (M)

Interpellation 2022/23:79 av Mikael Damberg (S) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnbidrag

Om avfallsdeponier

Motion 2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)

Motion till riksdagen 2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard båda M Om avfallsdeponier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt tillsyn av tillfälliga avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2022/23:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M) (pdf, 76 kB)

Umgängesrätt rörande brottsutsatta

Motion 2022/23:672 av Caroline Högström (M)

Motion till riksdagen 2022/23:672 av Caroline Högström M Umgängesrätt rörande brottsutsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka förändringar som behövs i syfte att skydda barn som bevittnat och/eller utsatts för våld, och detta tillkännager riksdagen

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2022/23:CU6

Motion 2022/23:672 av Caroline Högström (M) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:672 av Caroline Högström (M) (pdf, 76 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.