Bruno Poromaa (-)

Bruno Poromaa (S)

Född år 1936
Avliden den 13 september 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1994-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1988-10-18 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A60 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A60 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 meddelar arbetsmarknadsministern att han avser använda 30 miljoner kronor av regionalpolitiska medel som en engångsinsats för att förstärka forskningen vid


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A59 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A59 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling föreslås en rad åtgärder för att stärka regionalpolitiken. De flesta åtgärder som föreslås kan betecknas som omfördelningar av medel


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av skriv. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.

Motion 1993/94:Jo56 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo56 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. Regeringens skrivelse innehåller en rad förslag för översyn av områden i fjällen i syfte att begränsa trafiken med snöskotrar m.m. och flyg. Länsstyrelserna ska precisera


Utskottsberedning: -1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.