Bosse Ringholm (S)

Bosse Ringholm (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun
Titel F.d. statsråd
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-10-14

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 1982-10-11 – 1982-12-31
  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-07 – 2010-10-04
  • Ledig 2002-09-30 – 2006-10-06
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1976-05-03 – 1976-06-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2007-01-23
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Statsrådsberedningen

  • Vice statsminister 2006-03-27 – 2006-10-06
  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-03-20
  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 1999-04-12 – 2004-10-31
  • Utrikesdepartementet

  • Utrikesminister 2006-03-21 – 2006-03-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2009/10:409 av Ringholm, Bosse (s) 29 juni 2010 Regeringens utlovade nya jobb
Interpellationsdebatt 2009/10:410 av Ringholm, Bosse (s) 29 juni 2010 Försäljning av statliga företag
Interpellationsdebatt 2009/10:400 av Ringholm, Bosse (s) 28 juni 2010 Erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser
Interpellationsdebatt 2009/10:411 av Ringholm, Bosse (s) 8 juni 2010 Statens stöd till jazzmusiken

Dokument:

med anledning av prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Motion 2007/08:Sk15 av Tommy Waidelich och Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk15 av Tommy Waidelich och Bosse Ringholm s med anledning av prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. s14043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Motivering Under valrörelsen lovade moderater


Utskottsberedning: 2007/08:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk15 av Tommy Waidelich och Bosse Ringholm (s) (doc, 41 kB)

med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – Uppföljningsrapport 2007

Motion 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 s30042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Lissabonstrategin


Utskottsberedning: 2007/08:NU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Arbetsmarknad och utbildning i ett storstadsperspektiv

Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. s Arbetsmarknad och utbildning i ett storstadsperspektiv s14032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och samverkan över de traditionella organisations-


Utskottsberedning: 2007/08:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 49 kB) Motion 2007/08:A404 av Anders Ygeman m.fl. (s) (pdf, 154 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.