Börje Nilsson (-)

Börje Nilsson (S)

Född år 1930
Avliden den 12 april 2022

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ordförande 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-04-17
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1965-70, 1974- Suppleant i Konstitutionsutskottet 65-68, Statsutskottet 65-70 och Finansutskottet 85/86-97/98. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 74-97/98, ordförande 95/96-97/98 - Ledamot av s-gruppens styrelse 82/83-93/94.
 • Bostadsort

  Kristianstad
 • Utbildning

  Önnestads folkhögskola 53-54. Socionomexamen i Lund 58. Kommunalassistent i Bromölla 59-61. Skolkamrer och lärare vid Kristianstads läns landstings centrala verkstadsskola 61-64. Förbundsordförande i De handikappades riksförbund 68-84. Sakkunnig i inrikesdepartementet 71-73.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för De handikappades riksförbund, ordförande 68-84, och PK-bankens kontor i Kristianstad. - Ledamot av styrelsen för Kristianstads arbetarekommun, ordförande 62-72, och Skånes SAP-distrikt 70-94, ledamot av verkställande utskottet 70-94. Ledamot av SAP:s partistyrelse 84-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Samhällsföretag/Samhall/Samhall AB 80-99, Kristianstads läns allmänna försäkringskassa, ordförande 83-99, Statens invandrarverk 84-88, Socialstyrelsen 87-, Skåne läns allmänna försäkringskassa 99-, ordförande 99-. - Ledamot av kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården 67-71, 1968 års studiemedelsutredning 68-74, ordförande 68-74, expertgruppen för vissa zigenarfrågor 69-76, ordförande 69-76, handikapputredningen 69-77, 1972 års lotteriutredning 72-79, bilstödskommittén 79-82, Särvux-kommittén 88-89, organisationskommittén för bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa 97-98.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Kristianstads drätselkammare 69-70. Ledamot av Kristianstads kommunstyrelse 71-73. Ledamot av valnämnden 64-66. - Ledamot av Kristianstads läns landsting 71-73.
 • Föräldrar

  Kvarnarbetaren Alfred Nilsson och Agnes Åkesson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard

Motion 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist s Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard E 22 är den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. Den är förbindelselänken för stora delar av sydöstra Sverige till de två storstadsområdena Malmö och Stockholm. Från Kalmar till Malmö


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad

Motion 1997/98:So327 av Börje Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So327 av Börje Nilsson s Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad Genom ett effektivt omhändertagande av de svårt sjuka och skadade minskar vi lidande samtidigt som samhället sparar pengar genom mindre behov av dyr specialistvård, färre vårddygn på intensivvårdsavdelning och snabbare


Utskottsberedning: -1997/98:SoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Musik i Skåne

Motion 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. s Musik i Skåne Musik är en av de kulturformer som engagerar de flesta människor. Runt om oss hör vi dagligen musik från radio, CD m.m. Musik är en del av våra liv. Sverige har under ett antal år växt fram till en ledande musiknation och för det kan vi tacka


Utskottsberedning: -1997/98:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.