Bo Nilsson (S)

Bo Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel kommunalråd
Född år 1940

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1991-09-29
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-09-29
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1982- Suppleant i Trafikutskottet 82/83-90/91 och 95/96-, Arbetsmarknadsutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 91/92-94/95. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91, Trafikutskottet 91/92-94/95 och Finansutskottet 95/96-. Ledamot av Krigsdelegationen 93/94-.
 • Bostadsort

  Landskrona
 • Utbildning

  Maskinställare vid Järnkonst AB i Landskrona 61-70, personalkonsulent 70-75. Kommunalråd i Landskrona 75-82.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Statliga Akadelmiska Hus AB 95-. Ledamot av styrelsen för Svenska Epilepsiförbundet, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 40 i Landskrona 66-, sekreterare 70-77, ordförande 77-. - Ledamot av styrelsen för Landskrona arbetarekommun 70-, ordförande 77-92, och Skånes SAP-distrikt 85-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av energiforskningsnämnden 83-90 och kommunikationsforskningsberedningen 93-. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag/Samhall 86-89, arbetslivsfonden i Malmöhus län, vice ordförande 89-92, Samhall LAVI 92-, kommunikationsforskningsberedningen 93-. - Ledamot av skatteutjämningskommittén 83-85 och kommittén angående reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 89-93, kommunikationskommittén 95-97.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Landskrona kommunfullmäktige 71--82. Ledamot av kommunstyrelsen 77-82, 1:e vice ordförande 80-82, ledamot av arbetsutskottet 77-82. Ledamot av arbetslöshetsnämnden 67-73 och 86-88, hamnstyrelsen 67 och 83-85 samt byggnadsnämnden 71-78, ordförande 72-78. Ledamot av styrelsen för Landskrona-Svalövs renhållnings AB 77-84, Helmfeldt Fastighets AB 77-83, ordförande 77-83, Landskrona Finans AB 81-85 och Landskrona Utvecklings AB 85-. - Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns Trafik AB 80-82.
 • Föräldrar

  Fabriksarbetaren Bror Harald Nilsson och Maj-Britt Iréne Lindblom

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

Motion 1997/98:T26 av Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T26 av Bo Nilsson s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Regeringens proposition har rubriken Transportpolitik för en hållbar utvecklingMan kan emellertid ställa frågan om den föreslagna politiken förmår klara framför allt vägtrafikens utsläpp av främst


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Studiehjälp till särskoleelever

Motion 1997/98:Ub711 av Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub711 av Bo Nilsson s Studiehjälp till särskoleelever Enligt CSN:s bestämmelser för studiehjälp kan elever som går i gymnasial utbildning söka extra tillägg. Denna möjlighet står dock inte till buds för elever vid gymnasiesärskolan. En tänkbar anledning till att så inte är fallet kan vara


Utskottsberedning: -1997/98:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Centrum för arbetarhistoria i Landskrona kommun

Motion 1997/98:Ub425 av Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub425 av Bo Nilsson s Centrum för arbetarhistoria i Landskrona kommun Centrum för arbetarhistoria är ett forsknings- och utbildningsprojekt i samarbete mellan Lunds universitet och Landskrona kommun. 1 Syfte Centrets uppgift skall vara att integrera arkivering, forskning och forskningsinformation


Utskottsberedning: -1997/98:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.