Björn von der Esch (KD)

Björn von der Esch (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Södermanlands län
Titel ekonomie doktor
Född år 1930

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2002-04-18 – 2002-06-04
  • Suppleant 2001-03-27 – 2001-04-26
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1998-12-02 – 2002-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd

Motion 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:T17 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändringarna i SOLAS-konventionen samt ISPS-koden föranleder ett åtskiljande av Sjöfartsinspektionen


Utskottsberedning: 2003/04:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning

Motion 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ28 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Sammanfattning Denna motion tar upp förbättringar inom arbetet för en hållbar utveckling av landsbygden med anledning av regeringens skrivelse 2002/03:111. Förslag ges på åtgärder


Utskottsberedning: 2003/04:MJU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

Motion 2002/03:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag avseende 15 kap. 7 a miljöbalken. Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om upphävande


Utskottsberedning: 2003/04:MJU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.