Björn Samuelson (V)

Björn Samuelson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel lärare
Född år 1951

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1996-09-26

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 1996-06-10 – 1996-09-26
  • Ordinarie 1992-12-17 – 1996-06-09
  • Ledig 1992-11-16 – 1992-12-16
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1992-11-15
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1996-09-16
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Ledamot 1982-10-04 – 1991-09-29
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 1995-10-26 – 1995-12-06
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1996-09-26
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1988-10-18 – 1992-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Skrivelsen bekräftar att kommuner och landsting spelar en avgörande roll för de goda levnadsvillkor som en stor majoritet fortfarande trots 1990-talets arbetslöshetskris


Utskottsberedning: -----1996/97:FiU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi80 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Dokument


Utskottsberedning: ----------------------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen

Motion 1995/96:L29 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:L29 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av förs. 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen Vänsterpartiet anser att det är bra att revisorerna valt att granska tillämpningen av skuldsaneringslagen. Det är viktigt att lagstiftarnas intentioner


Utskottsberedning: -----1996/97:LU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se