Birger Hagård (-)

Birger Hagård (M)

Född år 1932
Avliden den 13 december 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1986-10-07 – 1991-09-29
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Suppleant 1982-10-04 – 1984-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-12-01
  • Ordförande 1993-11-24 – 1994-10-03
  • Ledamot 1992-04-09 – 1993-11-23
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1991-12-18 – 1998-12-01
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-12-17
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1995-10-05 – 1998-10-05
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:146 Bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m.

Motion 1991/92:U8 av Birger Hagård och Hugo Hegeland (m)

Motion till riksdagen 1991/92:U8 av Birger Hagård och Hugo Hegeland m med anledning av prop. 1991/92:146 Bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m. I propositionen redovisas regeringens bedömning att handelsförbudet mot Sydafrika bör upphävas när det föreligger en bindande överenskommelse om en


Utskottsberedning: ----1991/92:UU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:155 Skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig stridsåtgärd

Motion 1991/92:A13 av Birger Hagård (m)

Motion till riksdagen 1991/92:A13 av Birger Hagård m med anledning av prop. 1991/92:155 Skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig stridsåtgärd Regeringen föreslår att den s k tvåhundrakronorsregeln i 60 sista stycket lagen 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet MBL avskaffas. Regeln ersätts med en skrivning


Utskottsberedning: -1991/92:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Tvärvetenskaplig forskning om kulturvård

Motion 1991/92:Ub501 av Sonja Rembo m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub501 av Sonja Rembo m.fl. m Tvärvetenskaplig forskning om kulturvård Vården av det gemensamma kulturarvet kräver insatser av många slag. Detta innefattar allt från grundläggande utbildning, som ger en kärna av allmänbildning, till yrkesutbildning och specialkompetens om alla de material


Utskottsberedning: ---1991/92:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.