Birger Hagård (-)

Birger Hagård (M)

Född år 1932
Avliden den 13 december 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1998-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1986-10-07 – 1991-09-29
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Suppleant 1982-10-04 – 1984-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-09-29
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-12-01
  • Ordförande 1993-11-24 – 1994-10-03
  • Ledamot 1992-04-09 – 1993-11-23
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1991-12-18 – 1998-12-01
  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-12-17
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1995-10-05 – 1998-10-05
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1982- Suppleant i Konstitutionsutskottet 82/83-90/91 samt Utbildningsutskottet 82/83-83/84 och 85/86-86/87. Ledamot av Utbildningsutskottet 84/85 och 86/87-90/91, Konstitutionsutskottet 91/92-97/98 och EES-utskottet 91/92-92/93. Suppleant i Valprövningsnämnden 82/83-91/92, Valberedningen 95/96-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-97/98 och Valprövningsnämnden 91/92-97/98. Ledamot av Europarådets svenska delegation 91/92-97/98 och EG-Sverige-kommittén 92/93-94/95. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 91/92-97/98.
 • Bostadsort

  Vadstena
 • Utbildning

  Studentexamen i Borås 51. Journalistvolontär vid Borås Tidning 54-55. Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 55. Sekreterare i Forum för borgerlig debatt, Stockholm, 55-59. Redaktionssekreterare och redaktör för Svensk Linje 56-58. Assistent vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms högskola 59-62, filosofie licentiat 62, extra universitetslektor 62-63 och 65-67. Redaktionssekreterare vid Svensk Tidskrift 62-69. Förbundsordf i Högerns ungdomsförbund (HUF) 63-65. Universitetslektor i statskunskap vid Linköpings universitet 68-, filosofie doktor 76, docent 76.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av Baltiska kommittén, vice ordförande 65-72, ordförande 72-. Ordföradne i Konservativt idéforum 71-73. - Ledamot av styrelsen för Medborgarskolan Östergötland, ordförande 76-83, och Medborgarskolan Södermanland-Östergötland, ordförande 84-93. - Politisk sekreterare för Högerstudenterna i Stockholm 54-56. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns HUF-distrikt, ordföradne 59-61, och HUF 61-65, ordförande 63-65. Ordföradne i Nordiska ungkonservativa unionen 64-65. Vice president i Conservative and Christian Democratic Youth Community 64-66. - Ledamot av styrelsen för Danderyds högerförening, ordförande 58-67, Stockholms läns högerförbund 59-68, Vadstena moderata förening 69- och Östergötlands länsförbund av Moderata samlingspartiet 72-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Linköpings högskoleregion 80-88, Statens väg- och trafikinstitut 89-93, Sveriges Radio AB 91-93 och Sveriges Television AB 92-93. Ledamot av Totalförsvarets upplysningsnämnd 83-85, Forskningsrådsnämnden 84-89, Offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 92-99, Presstödsnämnden 97-. - Ledamot av kommittén angående förvaltningsmyndigheternas ledningsformer 92-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, mediekommittén 95-97. Expert i samarbetsnämnden för lokal- och utrustningsprogramkommittéerna för universitet och högskolor 71-74.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Danderyds kommunalfullmäktige 63-68. - Ledamot av Vadstena kommunfullmäktige 71-73 och 80-88. Ledamot av kommunstyrelsen 80-82, vice ordförande 80-82. Ledamot av skolstyrelsen 80-82, ordförande 80-82, och centrala byggnadskommittén 80-82, vice ordförande 80-82. Ledamot av styrelsen för Industrilokaler i Vadstena AB 81-82. - Ledamot av Motala kommunfullmäktige 74-79. Ledamot av skolstyrelsen 74-79.
 • Litteratur

  Bl a Borås borgerskaps äldste 1800-1864. En förvaltningshistorisk studie (1958), Socialdemokratien och fackföreningsrörelsen (1966), Nils Wohlin. Konservativ centerpolitiker (1976, doktorsavhandling), och Vadstena, egen kommun. Kampen för självständighet 1977-1979 (1989).
 • Föräldrar

  Lasarettssysslomannen Seth Anders H -- LAK för Älvsb läns södra valkr 1941--1956, och folkskollärarinnan Alice Petrea Ahlström

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,


Utskottsberedning: -----------1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi40 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi40 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Anslaget E 2 Presstöd Presstödets målsättning har angetts vara att uppnå mångfald på dagstidningsmarknaden. Trots ett omfattande presstöd har inte det åsyftade målet


Utskottsberedning: -1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 4 1.1 Sverige måste kunna bättre 4 1.2 En tom framtidspolitik 5 1.3 Uppdraget sex punkter för förnyelsen av Sverige 6 1.4 En moderat ekonomisk-politisk strategi 9 2 Den


Utskottsberedning: -------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.