Bertil Persson (M)

Bertil Persson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel med.dr., bitr.överläkare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-18

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-12-17 – 2002-09-30
  • Ledig 1994-10-20 – 1994-12-16
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1994-10-19
  • Utrikesutskottet

  • Vice ordförande 2002-01-01 – 2002-09-29
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2001-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-20
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Vice ordförande 2002-04-18 – 2002-06-04
  • Suppleant 2001-10-16 – 2001-12-06
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Suppleant 2001-10-25 – 2001-12-11
  • Deputerad 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Vice ordförande 1998-10-21 – 2002-12-18

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1988- Suppleant i Utrikesutskottet 88/89-93/94, Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91, Socialutskottet 94/95-, Utrikes- och försvarsutskottet 96/97. Ledamot av Lagutskottet 91/92-93/94 och Utrikesutskottet 94/95-. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 92-98.
 • Bostadsort

  Malmö
 • Utbildning

  Läkarexamen vid Lunds universitet 67, specialistkompetens i invärtes medicin 74, hjärtsjukdomar 77. Underläkartjänstgöring i Heidelberg, Göttingen och statens bakteriologiska laboratorium. Underläkare vid medicinska kliniken på Allmänna sjukhuset i Malmö 67-84, biträdande överläkare 84-. Medecine doktor vid Lunds universitet 82. Kommunalråd i Malmö 86-88.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Ideon-Malmö, ordförande i arbetsutskottet 86-88, Stiftelsen Forskning i Malmö 86-88 och Post och Kredit-bankens kontor i Limhamn 86-88. Ordförande i kuratorskollegiet vid Lunds universitet 61-62. - Ledamot av styrelsen för Sveriges Konservativa studentförbund 60-64, ordförande 62-64, och Moderata samlingspartiets Malmöförbund 70-, 1:e vice ordförande 83-89, ordförande 89-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 86-89, Läkemedelsverket 90-, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 00-. Ledamot av Lunds universitets medicinska fakultets utbildningsutskott 87-88 Statens medicinskt etiska råd 89- och Gentekniknämnden 94-. FN-delegat 93. - Ledamot av merkostnadskommittén 90-93, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92-, kommittén om en ny högskola i Malmö 95-96, storstadskommittén 97-98, xenotransplantationskommittén 97-99, ordförande 97-99, kommittén om biotekniken i samhället - möjligheter och risker 98-00, utvecklingspolitiska utredningen 00-02, kommittén om genetisk integritet 01- och kommittén för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002 02.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 71-88, 91 och 94. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88. Ledamot av sociala centralnämnden 74-76 och fastighetsnämnden 77-85, vice ordförande 77-85. - Ordförande i Hyllie kyrkostämma 79-88.
 • Litteratur

  Bl a The Natural History of Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease in Malmö (1982, doktorsavhandling), Hälso- och sjukvård för 2000-talet (1992) och Moderaterna 90 år i Malmö (1993).
 • Föräldrar

  Läroverksadjunkten Gustaf Bertil Persson och vävlärarinnan Ruth Ingeborg Fredriksson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 

Dokument:

med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

Motion 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Med utgångspunkt i barns och ungdomars utsatthet och sårbarhet försvarar barnkonventionen utifrån barns och ungdomars


Utskottsberedning: 2001/02:SoU23
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

Motion 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U4 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en snabb översyn av resursbehov för Sveriges internationella freds- och hjälpinsatser


Utskottsberedning: 2002/03:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001

Motion 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U3 av Bertil Persson m.fl. m med anledning av redog. 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om erbjudande till de baltiska länderna

Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.