Bertil Måbrink (V)

Bertil Måbrink (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel ombudsman
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-12-11 – 1994-10-03
  • Ledig 1991-11-11 – 1991-12-10
  • Ordinarie 1990-12-12 – 1991-11-10
  • Ledig 1990-11-12 – 1990-12-11
  • Ordinarie 1976-10-04 – 1990-11-11
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-30
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1993-01-21 – 1993-02-10

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Regeringen begär riksdagens medgivande att ställa en väpnad svensk styrka omfattande cirka 1 000 personer till FN:s


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:219 Användning av inkomna medel för biståndsverksamhet

Motion 1992/93:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U26 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:219 Användning av inkomna medel för biståndsverksamhet 15-kronorskampanjen Tusentals människor har protesterat mot nedskärningen av u-landsbiståndet genom att skicka in 15 kronor i månaden till UD. Detta är en av många opinionsyttringar


Utskottsberedning: --1992/93:UU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi117 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi117 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitik 1. Inledning Arbetslösheten i Sverige ligger på en dramatiskt hög nivå. Vid varje tillfälle hittills


Utskottsberedning: -----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.