Berit Löfstedt (S)

Berit Löfstedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel ombudsman
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-10-04 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1982-10-15 – 1982-11-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Ledamot 1995-02-07 – 1996-04-17
  • Ordförande 1994-10-12 – 1995-02-06
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Suppleant 1983-10-04 – 1985-09-29
  • EU-nämnden

  • Ordförande 1995-01-01 – 1998-10-05
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1991-01-01 – 1991-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1995-11-08 – 1998-10-05
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 1996-02-13 – 2002-09-30
  • EES-EFTA delegationen

  • Ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-10-11
  • EFTA-delegationen

  • Ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1986-10-07 – 1991-09-30
  • EG-delegationen

  • Ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Europeisk uppförandekod för vapenexporten

Motion 1997/98:U404 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U404 av Berit Löfstedt m.fl. s Europeisk uppförandekod för vapenexporten Sverige bör inom EU verka för en mer restriktiv vapenexportpolitik. I flera medlemsländer finns starka strävanden för att EU bör anta en gemensam uppförandekod i frågan. Ett förslag till en sådan har också utarbetats


Utskottsberedning: -1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Avräkning från biståndsramen av kostnader för flyktingmottagandet

Motion 1997/98:U206 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U206 av Berit Löfstedt m.fl. s Avräkning från biståndsramen av kostnader för flyktingmottagandet Biståndsramen omfattar utöver anslaget till biståndsverksamhet respektive biståndsförvaltning avräkningar för del av UD:s administration, andel i EU:s medlemsavgift som kan hänföras till EU:s


Utskottsberedning: --1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Götalandsbanan

Motion 1997/98:T539 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T539 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Götalandsbanan Elva kommuner, ett kommunalförbund och fem länsstyrelser längs den tänkta Götalandsbanan har sedan ett tiotal år varit engagerade i förberedelse- och planeringsarbete för detta utvecklingsprojekt. Det är nu dags att gå vidare och då behövs ett


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.